Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): Ωρολόγια προγράμματα σε κρίση!

0

Η συνδικαλιστική παράταξη της Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  (ΟΛΜΕ), Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.) με ανακοίνωσή της εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που έχουν γίνει στα ωρολόγια προγράμματα θεωρώντας ότι με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας: «καταργούνται  σχεδόν ολοκληρωτικά από το σχολείο γνωστικά αντικείμενα  και κλάδοι, εξοστρακίζονται  συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών, η Πολιτεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να παρέχει στους μαθητές τη διδασκαλία πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  αλλά και γνωστικών αντικειμένων που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση κουλτούρας και αισθητικής καλλιέργειας

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΚ
«Πολλές φορές στο παρελθόν τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου αξιοποιήθηκαν ως εργαλείο εξυπηρέτησης των αιτημάτων κλάδων και ειδικοτήτων και ακόμη συχνότερα για να εξυπηρετήσουν τις πλεονάσματα ή τις ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών της Β/θμιας.
Μιλάμε δηλαδή για μία Πολιτεία που διαμορφώνει  τα  ωρολόγια προγράμματα όχι με βάση την (αυτονόητη)  αποστολή τους  να υπηρετήσουν τους στόχους και τους σκοπούς  ενός εθνικού πλαισίου προγραμμάτων σπουδών, αλλά με  κριτήριο την ικανοποίηση συγκυριακών αιτημάτων ομάδων πίεσης και διαφορετικών κάθε φορά  απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Η  απουσία λοιπόν ενός συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού και μιας συγκροτημένης παιδαγωγικής πρότασης επέτρεπε και επιτρέπει τις όποιες πρόχειρες,  –  μεγαλύτερες ή μικρότερες – παρεμβάσεις στα ωρολόγια προγράμματα.
Αυτό όμως που συνέβη με τα νέα ωρολόγια προγράμματα των Γυμνασίων και ΓΕΛ υπερβαίνει όλα όσα έχουμε δει στο παρελθόν.
Με μία πρωτοφανή και χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση υπουργική απόφαση, καταργούνται  σχεδόν ολοκληρωτικά από το σχολείο γνωστικά αντικείμενα  και κλάδοι, εξοστρακίζονται  συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών, η Πολιτεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να παρέχει στους μαθητές τη διδασκαλία πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  αλλά και γνωστικών αντικειμένων που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση κουλτούρας και αισθητικής καλλιέργειας.
Πρόκειται για μία απόφαση που φτωχαίνει το σχολείο.
Που υποβαθμίζει το μορφωτικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η απουσία σχεδιασμού δεν είναι η μόνη που οδηγεί σε αυτό που σήμερα βλέπουμε. Εντάσσεται σε μία γενικότερη νεοσυντηρητική αντίληψη που υιοθετεί την προσέγγιση «πίσω στα βασικά», δηλαδή στην ένταση των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας και της διδασκαλίας των  «βασικών» γνωστικών αντικειμένων.
Καταστροφικές θα είναι και οι συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις πολλών εκπαιδευτικών. Αρκετοί αναπληρωτές, θα αντιμετωπίσουν την οριστική απόλυση, ενώ θα κινδυνεύσουν οργανικές θέσεις συναδέλφων που θα αδυνατούν πλέον να συμπληρώσουν ωράριο.
Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του σχολείου, την κατάργηση οργανικών θέσεων και την περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, την ιδιωτικοποίηση  της εκπαίδευσης.
Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο σχολείο με ευρύτερο παιδαγωγικό ρόλο που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες μάθησης στο σύνολο των μαθητών, που θα καλλιεργεί και θα προάγει πολύπλευρη θεώρηση και μάθηση, που θα εξασφαλίζει εργασιακή ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των νέων ωρολόγιων προγραμμάτων

Share.

Comments are closed.