Παναγιώτης Βάσιος: Αυτή είναι η θέση μας για το πιλοτικό πρόγραμμα Waste4Think του Δήμου Χαλανδρίου

0

Η Δημοτική παράταξη Χαλανδρίου «Χαλάνδρι Απόφαση Ευθύνης» και ο επικεφαλής της Παναγιώτης Βάσιος, ανακοίνωσαν τις απόψεις τους για το πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Waste4Think, που εφαρμόζεται σε μικρή κλίμακα στο Δήμο Χαλανδρίου και αφορά στη διαχείρισης και αξιοποίησης των βιοαποβλήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δημοτικής παράταξης «Χαλάνδρι Απόφαση Ευθύνης»
«Η θέση μας για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Waste4Think
Στις 4 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο των απολογιστικών στοιχείων που προέκυψαν από τη εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think στο Δήμο Χαλανδρίου. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά και σε μικρή κλίματα στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των βιοαποβλήτων.
Ως αντιπολίτευση και ως θέση συνδυασμού δεν βιαζόμαστε να προβούμε σε δηλώσεις ότι λύθηκε το μεγάλο θέμα των σκουπιδιών ή ότι βρήκαμε τον τρόπο να παράξουμε πλούτο από τα σκουπίδια, αλλά εξετάζουμε προσεχτικά και θέτουμε τις ανησυχίες μας για την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα ενός πιλοτικού προγράμματος.
Όλα τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται στους δήμους κρίνονται εκ του αποτυπώματός τους. Οι δικές μας απόψεις δεν ακολουθούν επικοινωνιακές οδούς και δεν παρεκκλίνουν από το προεκλογικό μας πρόγραμμα.
Η θέση μας για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Waste4Think
Θετικά στοιχεία:
Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση και η άντληση εσόδων μέσω χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Η συνεργασία του δήμου με τον ιδιωτικό τομέα, και η περαιτέρω αξιοποίηση του παραγόμενου προϊόντος “
FORBI” μέσω ιδιωτικών επενδύσεων σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος και καθηγητή του ΕΜΠ, Γεράσιμο Λυμπεράτο. Η δραστηριοποίηση στον χώρο της έρευνας και καινοτομίας, μέσω συνεργασιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ινστιτούτων και ΟΤΑ.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στον κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο που μετά από χρόνια έρευνας και δοκιμών στην ολοκληρωμένη διαχείριση – αξιοποίηση των βιοαποβλήτων κατάφερε να παράξει, σε μικρή κλίμακα το «
FORBI»,ένα προϊόν βιομάζας, έχοντας ως πεδίο έρευνας μια μεγάλη πόλη όπως είναι το Χαλάνδρι.
Αρνητικές διαπιστώσεις και προβληματισμοί:
Το ερευνητικό πρόγραμμα Waste4Think το 2016 εντάχθηκε στον τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων όπου τέθηκαν οι ποσοτικοί στόχοι έως το 2020 για την διαχείριση των σύμμεικτων, τα ανακυκλώσιμα  και τον καφέ κάδο. Δυστυχώς οι προσδοκίες για συνεισφορά του εν λόγω προγράμματος στην επίτευξη των στόχων, όχι μόνο δεν επαληθεύτηκαν αλλά ούτε καν προσεγγίστηκαν. Αναλυτικότερα:
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ της ΕΕΑΑ και της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου τα 5 τελευταία έτη είμαστε εκτός στόχων με μεγάλο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. (Τ.Σ.Δ Πίνακας 33)
Παράδειγμα από το 2016 προστέθηκαν στο ρεύμα συλλογής απορριμμάτων ο κίτρινος  και ο καφέ κάδος και τα αποτελέσματα είναι μακράν των ποσοτικών στόχων που τέθηκαν.(Τ.Σ.Δ Πίνακας 33)
Ανακύκλωση:  Έτη 2015 -2017  στόχος μ.ο 5.218 τ. Αποτέλεσμα μ.ο 2.500 τ. περίπου
Σχετικά με τα σύμμεικτα που πάνε στο ΧΥΤΑ τα αποτελέσματα είναι εντελώς εκτός στόχων.
Το 1ο τετράμηνο του 2020 σε αυτά που πάνε (ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΚΔΑΥ) επίσης τα αποτελέσματα είναι  μακράν των στόχων.(Τ.Σ.Δ Πίνακας 33)

Ενδεικτικά παραθέτουμε τον επίσημο πίνακα του ΕΣΔΝΑ για το οκτάμηνο 2018.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ (ΚΙΛΑ) ΟΚΤΑΜΗΝΟ 2018

ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΜΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΣ ΕΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΜΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Οκταμήνου
15.868.020    0 4.547.600 1.428.210          0    0 21.843.830

Πηγή: Ζυγιστήρια ΕΣΔΝΑ  (Χωρίς υπολείμματα  μπλε κάδων από ΚΔΑΥ) (Τ.Σ.Δ Πίνακας 33)

Οι δυνατότητες αξιοποίησης στο μέλλον του προϊόντος βιομάζας FORBI:
Bιοαεριοκίνηση, Παραγωγή κομπόστ, Παραγωγή καυσίμου για τη βιομηχανία,
απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες. Γενικότερα, όλα τα ερευνητικά προγράμματα της εμβέλειας του
Waste4Think, θεωρούνται πιλοτικά και εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία, χρειάζεται μια σειρά διαδικασιών, προκειμένου να γίνουν δράσεις μεγάλης κλίμακας, όπως: εναρμόνιση με τον περιφερειακό και εθνικό σχεδιασμό, μελέτες, επενδυτικά κεφάλαια, συνεργασίες με όμορους δήμους και αρκετά άλλα.Δυστυχώς, όλα αυτά, όσον αφορά την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Waste4Think, είναι σήμερασε θεωρητικό επίπεδο.
Αυτό που προέχει επομένως για τον δήμο μας είναι:
Σχέδιο ώστε μέχρι το 2035 να μη καταλήγουν σε ΧΥΤΑ περισσότερο από το 10% κ.β. των αποβλήτων, με έμφαση στη χωριστή συλλογή αποβλήτων, στη θέσπιση οικονομικών μέτρων «ο ρυπαίνων πληρώνει»,κ.λ.π..
Να γνωρίσουμε άμεσα τίνος είναι κτήμα η «πατέντα» του
FORBI και ποιος είναι ο κάτοχος της τεχνογνωσίας. Απαιτείται εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. του Δήμου Χαλανδρίου για συνομιλίες με εγχώριους και ξένους επενδυτές ή αποτελεί κτήμα της ευρωπαϊκής επιτροπής και του ΕΜΠ;
Καθορισμός διαδικασιών για γρήγορη αξιοποίηση στο μέλλον των αποτελεσμάτων παρόμοιων ερευνητικών προγραμμάτων, ακόμα και μέσω συνεργασιών με άλλους δήμους ή και πιο ευέλικτα ιδιωτικά σχήματα. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς η όποια επιτυχία του
Waste4Think δεν θα έχει συνέχεια, καθώς δεν θα δημιουργηθούν οι συνθήκες winwin συνεργασιών για τον δήμο μας.
Παναγιώτης Βάσιος
Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, “Χαλάνδρι Απόφαση Ε
υθύνης”»

Share.

Comments are closed.