Παρατείνεται η θητεία των Διευθυντών Σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης

0

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, έχουν προστεθεί και δύο άρθρα, τα που δεν υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο που είχε αναρτηθεί στη διαβούλευση και φορούν την παράταση της θητείας των στελεχών εκπαίδευσης.

Δείτε τα δυο άρθρα που προστέθηκαν την τελευταία στιγμή

Άρθρο 52
Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης

Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.

Άρθρο 53
Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία λήγει την 31η Ιουλίου 2020, παρατείνεται έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ..

Share.

Comments are closed.