ΟΙ Σχολικοί Σύμβουλοι και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

0

Τα ακαδημαϊκά τους εφόδια αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας τους μέσα στην τάξη και τα μέσα που χρησιμοποιούν θα είναι οι κύριοι άξονες, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί από το υπουργείο Παιδείας. Ο σχολικός σύμβουλος θα παρακολουθεί τουλάχιστον δύο φορές διδασκαλίες των εκπαιδευτικών, για να δώσει την αξιολόγησή του. Αυτά περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Απόστολου Λακασά της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (4/5/2020), ο σχεδιασμός του υπουργείου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι λεπτομέρειες της οποίας θα οριστούν με προεδρικό διάταγμα. Όποιος εκπαιδευτικός δεν θα περνάει ένα «κατώφλι» προσόντων θα κάνει εντατική επιμόρφωση.
Η αρχή θα γίνει από το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 με την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, και θα ακολουθήσει από το 2021-2022 η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, για την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την εξωτερική αξιολόγηση ο διευθυντής του σχολείου μαζί με τον σύλλογο διδασκόντων θα καταρτίζουν και θα υποβάλλουν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΙΕΠ (θα δοθεί σχετικό πρότυπο), πριν από την έναρξη των μαθημάτων, σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης όσων έχουν προγραμματιστεί. Όπως ανέφεραν στην «Κ» υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν τους λόγους των τυχόν χαμηλών επιδόσεων των μαθητών τους, πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα και τι έγινε τελικά για τη βελτίωση των επιδόσεων, ποιο είναι το κλίμα στο σχολείο, ποιες οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς, πόσο ανοιχτό είναι το σχολείο με δράσεις προς την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, στην εσωτερική αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας. Στο τέλος θα συντάσσεται έκθεση, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και με την οποία θα αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, θα καταγράφονται οι επιτυχίες, όπως και οι αδυναμίες και τα προβλήματα. Κατόπιν, βάσει αυτών θα ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), ενώ ενεργό ρόλο θα έχουν το ΙΕΠ και η Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ).

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για διαδικασία η οποία, ενώ έχουν ψηφιστεί μεταπολιτευτικά νόμοι από κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., ποτέ δεν υλοποιήθηκε λόγω των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών. Η μόνη αξιολόγηση εκπαιδευτικών που έχει γίνει έως τώρα ήταν εκείνων που στελέχωσαν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία το 2013 και το 2014.

Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι η νέα διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από το 2021 θα ακολουθήσει τη φιλοσοφία του προεδρικού διατάγματος 152 του 2013. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται κατά ένα μέρος για το ακαδημαϊκό τους προφίλ (π.χ. πτυχία) ενώ θα μετράει και το διδακτικό έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός θα αξιολογείται για το υλικό που θα χρησιμοποιεί στην τάξη, για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και για τις επιμορφώσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει. Βασικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα έχουν οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα παρακολουθούν (δύο με τρεις φορές) τις διδασκαλίες τους στην τάξη με επισκέψεις στα σχολεία εποπτείας τους. Όποιος εκπαιδευτικός κρίνεται πως βρίσκεται κάτω από ένα μίνιμουμ επίπεδο θα περνάει από επιμόρφωση. Επίσης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα μετρούν (κατά 25%) στην επιλογή των υποψηφίων για διευθυντές σχολείων.
Κρίσιμο στοιχείο για την υλοποίηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων είναι η επιλογή σχολικών συμβούλων και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι το προσεχές σχολικό έτος θα αρχίσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως). Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζεται η ψήφιση νόμου για την επιλογή στελεχών, όπως οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα αναλάβουν κομβικό ρόλο στην αξιολόγηση και ευρύτερα στην πολιτική του υπουργείου.

Αντιδράσεις
Αρνητικές εμφανίστηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση των σχεδίων περί αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για «επαναφορά –από το 2021– της τιμωρητικής ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα συνδεθεί με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η κίνηση αυτή στόχο έχει την ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα της εκπαίδευσης που βαραίνουν τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί στην εκπαίδευση». Η ΔΟΕ αναφέρει ότι «η πρακτική των σκληρών ποσοτικών αξιολογήσεων με την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών έχει αποτύχει με βάση και τη διεθνή εμπειρία όσων εκπαιδευτικών συστημάτων υιοθέτησαν τα λεγόμενα αγγλοσαξονικά μοντέλα. Το υπ. Παιδείας υιοθετεί άρρηκτα το περιεχόμενο αυτών των αξιολογήσεων, επενδύοντας στα ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια και στη γενικότερη φιλοσοφία του σχολείου της αγοράς. Η αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την επίλυση των προβλημάτων των σχολείων (…). Ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, οι ίδιοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους, για ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία και από την άλλη στόχος είναι να αθωώνονται οι αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων».

Πηγή: www.kathimerini.gr

Share.

Comments are closed.