Ο Γιάννης Σγουρός προτείνει στήριξη όσων πλήττονται από κορονοϊό με πόρους της Περιφέρειας ύψους 10 εκ. €

0

Να διαθέσει 10 εκ. € από τους ίδιους πόρους της για τη στήριξη όσων πλήττονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 πρότεινε στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ο Γιάννης Σγουρός.
Στην επιστολή του ο Γιάννης Σγουρός επισημαίνει ότι «εδώ και αρκετές εβδομάδες η ελληνική κοινωνία αλλά και η παγκόσμια κοινότητα έχουν έλθει αντιμέτωπες με μία πρωτοφανή υγειονομική επιδημιολογική κρίση με δυσμενέστατες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία.
Πέραν των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, όλες οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αλλά και πολλοί διεθνείς οργανισμοί αλλά και μελέτες παραγωγικών τάξεων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που θα έχει η υγειονομική κρίση και σε άλλους τομείς, όπως η οικονομία και η κοινωνική συνοχή, καθώς υπάρχει μεγάλος φόβος ότι θα δημιουργηθούν στρατιές νεόπτωχων από το κλείσιμο ή την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων και το εν γένει πάγωμα της επιχειρηματικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, ζητώντας την έγκαιρη λήψη μέτρων.
Μπροστά σε αυτές τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται καθίσταται σαφές ότι απαιτείται συντεταγμένη θεσμική δράση ώστε η πανδημία του COVID-19 να μην μετατραπεί σε μία οικονομική πανδημία με θύματα ως συνήθως τις ευπαθέστερες και πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που είναι ήδη εξασθενημένες από την πολυετή οικονομική κρίση που ταλανίζει την χώρα μας.
Στην προσπάθεια αυτή η Περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί να μείνει απλός θεατής, θα πρέπει να αναλάβει ρόλο αιχμής, ιδίως από τη στιγμή που διαθέτει τους πόρους ώστε να αμβλύνει τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, συμβάλλοντας στην προετοιμασία της «επόμενης μέρας».
Συγκεκριμένα και σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση προτείνουμε όπως η Περιφέρεια Αττικής διαθέσει το ποσόν των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των ανέργων, των νέων της Αττικής αλλά και κοινωνικών ομάδων που χτυπήθηκαν από την κρίση.
Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί το αποθεματικό της Περιφέρειας Αττικής που με σύνεση και νοικοκυροσύνη δημιουργήσαμε διαχειριζόμενοι χρηστά το δημόσιο χρήμα, ήδη από την περίοδο της Νομαρχίας Αθηνών (2003-2010) και μετέπειτα κατά την πρώτη θητεία της αιρετής Περιφέρειας Αττικής (2011-2014) βάζοντας προσωρινά στην άκρη δράσεις δημοσίων σχέσεων και άλλες μη ανελαστικές οι οποίες μπορούν να περιμένουν».
Το πλάνο δράσης που πρότεινε ο Γ. Σγουρός περιλαμβάνει :
Την άμεση εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος απασχόλησης, με τη διάθεση ιδίων πόρων.
Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση προσλήψεων 1.500 εργαζομένων προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώαποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι άνεργοι ή ειδικότητες, επαγγέλματα και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, με την προϋπόθεση να βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης μέρος των προγράμματος μπορεί να απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 29 ετών προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία σε αυτή την εργασιακή ηλικία που έχει υψηλά ποσοστά.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων, του ΟΑΕΔ και θα προϋποθέτει την υποχρέωση του εργοδότη να διατηρεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του έτους για τουλάχιστον τρεις μήνες.
Για την ανάληψη της πρωτοβουλίας απαιτείται νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας από το Κράτος.
Τη συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς όπως τα Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και εξειδικευμένα το φαινόμενο της ανεργίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εξειδικευμένους σε θέματα απασχόλησης όπως η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με πανεπιστημιακά ιδρύματα και με κρατικούς φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, για την εκπόνηση ενός έκτακτου σχεδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Αττική.
Απώτερος σκοπός είναι το έκτακτο σχέδιο να ληφθεί υπόψη στον καταμερισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι «Το υγειονομικό προσωπικό και η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνέβαλαν στην επαρκή αντιμετώπιση της κρίσης και τους οφείλουμε από τα βάθη της καρδιάς μας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι η σειρά των θεσμών του κράτους όπως η Περιφέρεια Αττικής να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική διαχείριση και άμβλυνση των συνεπειών της».

Share.

Comments are closed.