Δήμος Βριλησσίων: Δεν θα καταβληθούν τροφεία στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς

0

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.2020) αποφασίστηκε: η μη καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Βριλησσίων από 11.03.2020 και για όσο διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας τους.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Η καταβολή μόνο κατά το ένα τρίτο των τροφείων για τον μήνα Μάρτιο 2020
  • Η μη καταβολή τροφείων για όσο διάστημα παραμένουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου.

Τα παραπάνω αφορούν στους υπόχρεους καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς ως αυτοί έχουν οριστεί με την 36/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΥΗΟΛΔ0-Τ89) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Share.

Comments are closed.