Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Η Κυβέρνηση της ΝΔ με τον νόμο Βρούτση διατηρεί και ισχυροποιεί το ασφαλιστικό «έκτρωμα» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

0

Συνέπεια προεκλογικών υποσχέσεων και κυβερνητικών έργων…Η Κυβέρνηση της ΝΔ με τον νόμο Βρούτση διατηρεί και ισχυροποιεί το ασφαλιστικό «έκτρωμα» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (νόμος Κατρούγκαλου), το οποίο προεκλογικά υποσχόταν ότι θα καταργήσει!

Με το σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν τήρησε τις προεκλογικές της υποσχέσεις για πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), ο οποίος επέφερε μειώσεις μέχρι και 350€ στις κύριες συντάξεις, αλλά αντίθετα τον εφαρμόζει πλήρως και τον ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο.
Συγκεκριμένα, διατηρούνται οι μειώσεις κατά 40% στις κύριες συντάξεις, κατά 50% στις επικουρικές συντάξεις, καθώς και στο εφάπαξ, όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40%. Το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση) ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει, έτσι, ο δρόμος για την πιθανή πλήρη κατάργησή του στο μέλλον. Ταυτόχρονα ενσωματώνονται στον ΕΦΚΑ στο σύστημα και τα 7 δις αποθεματικά που έχει το ΕΤΕΑΕΠ.
Διατηρούνται, επίσης, τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου για όσους έχουν μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας και οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά τα 30 χρόνια υπηρεσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού, σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες μειώσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον νόμο Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους μνημονιακούς αντιασφαλιστικούς νόμους.

Με το σχέδιο νόμου Βρούτση διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ψηφίστηκαν με το τρίτο μνημόνιο Τσίπρα (ν.4336/2015).
Η ειδική διάταξη του ν.3075/2002 (νόμος Ρέππα) για τους εκπαιδευτικούς που μπορούσαν να αποχωρήσουν με 30 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 55 χρονών
(διορισμένοι μέχρι 31/12/1982, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία μέχρι 31/12/2010) ή με 30 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών (διορισμένοι/ασφαλισμένοι μετά την 01/01/1983 που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι 31/12/2010), για όσους δεν είχαν τα απαιτούμενα 30 έτη και τα απαιτούμενα όρια ηλικίας (55 και 60 αντίστοιχα) μέχρι και τις 18/08/2015, καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο Τσίπρα (ν.4336/2015), από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα με 25ετία (και με αναγνώριση πλασματικών ετών), μετά την 01/01/2013 (είτε ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 είτε μετά το 1993), τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης γι’ αυτούς είναι στα 67 για πλήρη και στα 62 για μειωμένη σύνταξη ή συνταξιοδότηση με 40 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία, τουλάχιστον, 62 ετών για πλήρη σύνταξη (ν.4093/2012 – Μεσοπρόθεσμο).
Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη δεν έχουν αλλάξει με τους ν.4336/2015 και ν.4337/2015 και παραμένουν τα ίδια που προέβλεπαν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν.3865/2010 (νόμος Λοβέρδου). Συγκεκριμένα, με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν:

  • Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 (χωρίς ανήλικο τέκνο), στο 60ο και το 55ο έτος τους αντίστοιχα, διορισμένοι είτε πριν είτε μετά το 1983, όποτε αυτό συμπληρωθεί.
  • Άνδρες και γυναίκες που είχαν 25ετία το 2011 ή το 2012 (χωρίς ανήλικο τέκνο) μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 56ο ή 58ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα.
  • Άνδρες και γυναίκες με 25ετία, από το 2013 και μετά, στα 62.

Όσοι συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη έχουν ποινή 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Η ποινή εφαρμόζεται στο ποσό της Εθνικής Σύνταξης (τα 384€) με ανώτατο όριο το 30%, δηλ. τα 115,20€ και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό αυτό. Η μείωση της Εθνικής Σύνταξης που θα προκύψει θα είναι εφ’ όρου ζωής.
Η Ανταποδοτική Σύνταξη (το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στις εισφορές των ασφαλισμένων) καταβάλλεται πλήρης χωρίς ποινή και σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονται στον παραπάνω σχετικό πίνακα, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή κατά την ψήφιση του σχεδίου νόμου Βρούτση. Σημειώνουμε πως, στην περίπτωση επιλογής της μειωμένης σύνταξης, το ίδιο ποσοστό μείωσης έως 30% ισχύει και στην επικουρική σύνταξη από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (πρώην ΤΕΑΔΥ) για τα έτη ασφάλισης έως 31-12-2014.
Μετά την 01/01/2022 παύουν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του ν.4336/2015 που προβλέπουν σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 19/08/2015 έως 31/12/2021.
Επειδή έχει δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με το χρονικό διάστημα μετά την 01/01/2022 ότι, αν δεν συνταξιοδοτηθεί κάποιος μέχρι την 31/12/2021, μετά θα συνταξιοδοτηθεί στα 67 με πλήρη σύνταξη και με μειωμένη στα 62 ή εναλλακτικά με 40 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 62 ετών, διευκρινίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει.
Ειδικότερα, αν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας/ασφάλισης συμπληρώνονται εντός της μεταβατικής περιόδου από 19/08/2015 έως 31/12/2021, αλλά το νέο ηλικιακό όριο συμπληρώνεται από 01/01/2022 και μετά, η σύνταξη θα καταβληθεί κατά το έτος που θα συμπληρωθεί το νέο ηλικιακό όριο σύμφωνα με τους πίνακες 1 ή 2 του ν.4336/2015. Π.χ. Άνδρας/γυναίκα διορισθείς/είσα το 1984 και έτος γέννησης το 1962, μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με τη διάταξη του ν.3865/2010 (νόμος Λοβέρδου), όταν συμπλήρωνε τα 35 χρόνια υπηρεσίας και το 58ο έτος της ηλικίας. Τα 35 χρόνια υπηρεσίας συμπληρώθηκαν το 2019 και το 58ο έτος (αρχικό ή αφετηριακό ηλικιακό όριο) συμπληρώνεται το 2020. Το νέο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του ν.4336/2015 (μνημόνιο Τσίπρα), είναι η συμπλήρωση του 61ου έτους. Άρα, θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 που συμπληρώνεται το 61ο έτος της ηλικίας του και όχι στα 67.

Αν τα 35 χρόνια υπηρεσίας συμπληρώνονται εντός της μεταβατικής περιόδου, αλλά το αρχικό ή αφετηριακό ηλικιακό όριο (58) συμπληρώνεται μετά το 2022, τότε θα συνταξιοδοτηθεί στα 67 και μειωμένη στα 62 ή εναλλακτικά 40 χρόνια υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Αν τα έτη υπηρεσίας/ασφάλισης συμπληρώνονται μετά την 01/01/2022 θα συνταξιοδοτηθεί στα 67 και μειωμένη στα 62 ή με 40 χρόνια υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 62 ετών, ανεξάρτητα από το πότε συμπληρώνεται το ηλικιακό όριο.
Τέλος, όσοι δεν έχουν 40 έτη υπηρεσίας μέχρι την ηλικία των 67 ετών συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας (αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας σύμφωνα με τον ν.4369/2016) με πλήρη σύνταξη, αναλογική πάντα των ετών υπηρεσίας που θα έχουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, στην περίπτωση αυτή, η 15ετία, ως ελάχιστη προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί απολύονται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους (Ν.3687/2008). Για την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (Ν.3528/2007).

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner