Ο Τομέας Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής για την εισαγωγή ειδικοτήτων στην προσχολική αγωγή

0

Με ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών) στην προσχολική αγωγή.
Χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση: «Παρακάμπτει τους βασικούς στόχους των νηπιαγωγείων για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και για την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων τους, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας τους – στοιχεία για τα οποία έχουν επιστημονική εκπαίδευση μόνο οι νηπιαγωγοί.».
Συνεχίζοντας κάνει τις προτάσεις του όπως: τα Πολυδύναμα νηπιαγωγεία, κτιριακή αναβάθμιση των υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης, δομές υψηλής ποιότητας για την προσχολική εκπαίδευση, βοηθητικό προσωπικό στα νηπιαγωγεία κλπ.

Αναλυτική η ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής
«Δυστυχώς συνεχίζεται η αποσπασματική εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. χωρίς να παρουσιάζει μια συνολική πρόταση για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, γιατί δεν έχει εθνικό σχέδιο για την εκπαίδευση. Και όλα αυτά χωρίς να εφαρμόζει καμιά διαδικασία θεσμικού διαλόγου.
Το Υπουργείο Παιδείας εξαγγέλλει την εισαγωγή ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών) στην προσχολική αγωγή. Παρακάμπτει τους βασικούς στόχους των νηπιαγωγείων για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και για την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων τους, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας τους – στοιχεία για τα οποία έχουν επιστημονική εκπαίδευση μόνο οι νηπιαγωγοί.
Με δεδομένο ότι η προσχολική αγωγή αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας, είμαστε αντίθετοι στην εφαρμογή μέτρων που δεν προάγουν το βασικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό στόχο των νηπιαγωγείων, στην εισαγωγή εξειδικευμένων πρακτικών και ειδικοτήτων.
Η διεθνής εμπειρία, οι έρευνες και οι βέλτιστες πρακτικές τονίζουν ότι τα αποτελεσματικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να «στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στη βάση της οποίας βρίσκεται ένα ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον» (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το πρόγρα
μμα σπουδών του Νηπιαγωγείου, Παιδ. Ινστιτούτο, 2011).

Προτείνουμε:

  • Πολυδύναμα νηπιαγωγεία, με σταδιακή υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, με πλήρη εφαρμογή της ολοήμερης λειτουργίας και ενίσχυση των δομών και του προσωπικού.
  • Διαμόρφωση ενός συνολικού σχεδίου κτιριακής αναβάθμισης των υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προμήθειας παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού.
  • Έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
  • Παροχή υψηλής ποιότητας δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και βελτίωση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε αυτές.
  • Διαμόρφωση πλαισίου υποστήριξης των νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας το ρόλο τους.
  • Θεσμοθέτηση βοηθητικού προσωπικού στα νηπιαγωγεία».
Share.

Comments are closed.