Βασίλης Παληγιάννης*: 82.252 είναι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε.

0

Σας ενημερώνω πως με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε. είναι 82.252.
Από αυτούς οι 22.472 είναι αναπληρωτές και οι 59.780 είναι μόνιμοι.

Αναλυτικά οι υπηρετούντες ανά κλάδο είναι :

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Π.Ε. ανά ειδικότητα υπηρετούντες έως 14-01-2020

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ανά ειδικότητα υπηρετούντες έως 10-01-2020

Οι 22.472 αναπληρωτές πιστοποιούν την αδήριτη ανάγκη μόνιμων διορισμών στην Π.Ε.
Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει πως οι 4.500 διορισμοί στην ειδική αγωγή και οι 10.500 στη γενική, που υπόσχεται για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Είναι εύλογο πως πρέπει να πραγματοποιήσει διορισμούς που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της εκπαίδευσης.  

* Ο Βασίλης Παληγιάννης είναι αιρετός στο ΚΥΣΠΕ με την παράταξη της ΔΑΚΕ

Share.

Comments are closed.