Τροπολογία Βουλευτών του ΚΙΝΑΛ για τους μαθητές της Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής

0

Τροπολογία για την αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που κατοικούν στην πλημμυροπαθή Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, κατάθεσε, εκ μέρους όλων των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, σήμερα στη Βουλή, η Τομεάρχης Παιδείας Του Κινήματος Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου,

Η τροπολογία του ΚΙΝΑΛ

                                                                                     «ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».
Θέμα: «Αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που κατοικούν στην πλημμυροπαθή Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής»

                                                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. Φ.253.2/146490/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3557/2019) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε εφαρμογή του άρθρου 13Β ν. 4186/2013 (Α΄ 193), καθορίστηκαν οι δικαιούχοι του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών που έχουν πληγεί εξ αιτίας φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, η απόφαση αυτή, σε αντίθεση με την προηγούμενη απόφαση του 2018 (που ίσχυσε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019), εξαιρεί μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής και φοίτησαν σε σχολείο εκτός των ορίων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας.
Άλλωστε, η αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των ανωτέρω περιοχών για τους υποψηφίους των εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν συνδέεται αναγκαστικά με τη φοίτηση σε σχολείο των περιοχών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και με την υποβολή αίτησης – δήλωσης στα λύκεια των ανωτέρω περιοχών για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αντίθεση δηλαδή με την ιδιότητα του κατοίκου των ως άνω περιοχών, η ιδιότητα του μαθητή σχολείου των ιδίων περιοχών δεν αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο που να δικαιολογεί τη θέσπιση ειδικής κατηγορίας για την εισαγωγή στις ανώτατες σχολές. Σήμερα, δηλαδή, οδηγούμαστε στην αδικαιολόγητη κατάσταση να είναι δικαιούχοι του ειδικού ποσοστού μαθητές που φοίτησαν μεν σε σχολεία της Μάνδρας ενώ διαμένουν σε περιοχές που δεν επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2017, ενώ, αντιθέτως, εξαιρούνται της ευνοϊκής ρύθμισης μαθητές που ήταν μόνιμοι κάτοικοι Μάνδρας κατά τον χρόνο της καταστροφής και φοίτησαν σε άλλο Γενικό Λύκειο λόγω της φυσικής καταστροφής ή μαθητές κάτοικοι Μάνδρας που φοίτησαν σε γειτονικό Επαγγελματικό Λύκειο (καθώς η Μάνδρα δεν διαθέτει ΕΠΑΛ) ή και σε ιδιωτικό σχολείο.
Κατά συνέπεια, η εξαίρεση των μαθητών αυτών από το πεδίο εφαρμογής της ως άνω υπ’ αριθ. Φ.253.2/146490/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3557/2019) Υπουργική Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.) και τούτο διότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, με τον τρόπο αυτό, μεταχειρίζεται δυσμενέστερα κατηγορίες υποψηφίων που χρήζουν μείζονος προστασίας σε σχέση με άλλες κατηγορίες υποψηφίων που δεν χρήζουν της ίδιας προστασίας.
Η προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ως άνω αδικίας και στην προάσπιση της ισότητας μεταξύ των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που είναι κάτοικοι Μάνδρας Αττικής. Η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 13Β ν. 4186/2013, όπως ισχύει, έτσι ώστε να κάνει πλέον αναφορά στους μαθητές που όχι απλώς φοιτούν σε σχολεία πλημμυροπαθών ή πυροπαθών περιοχών, αλλά κατοικούν σε αυτές, θα παρέχει εφ’ εξής τη δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να ρυθμίζει το ζήτημα της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (με Υπουργική Απόφαση, κατά το άρθρο 13Β παρ. 2 ν. 4186/2013), για το σύνολο των μαθητών που υπάγονται στο προστατευτικό πεδίο της διάταξης, χωρίς αδικαιολόγητες δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των μαθητών που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Μάνδρας (άρα έχουν άμεση συνάφεια με τις φυσικές καταστροφές της περιοχής), φοίτησαν όμως σε άλλο σχολείο (ιδίως μετά την προσωρινή μετοίκησή τους εξ αιτίας της φυσικής καταστροφής). Εξ άλλου, με την εισαγωγή παρ. 3 στην ίδια διάταξη του άρθρου 13Β ν. 4186/2013, εξασφαλίζεται η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης από το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος (2018-2019).

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση:
                                                                                    ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων που κατοικούν μόνιμα σε περιοχές που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α 102). Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου που διεξάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος».
2. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 13Β ν. 4186/2013, ως εξής:
«3. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019».

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Κεφαλίδου Χαρά

Κεγκέρογλου Βασίλης
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Αχμέτ Ιλχάν
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
Γκόκας Χρήστος
Καστανίδης Χαράλαμπος
Κατρίνης Μιχάλης
Κωνσταντόπουλος Δημήτρης
Λιακούλη Ευαγγελία
Μπαράν Μπουρχάν
Μουλκιώτης Γεώργιος
Μπιάγκης Δημήτριος
Πάνας Απόστολος
Πουλάς Ανδρέας
Σκανδαλίδης Κώστας
Φραγγίδης Γιώργος»

Share.

Comments are closed.