Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): Να αποσυρθεί τώρα η διάταξη για την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων

0

Με το άρθρο 50 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου το υπουργείο Παιδείας έρχεται να προωθήσει μια διάταξη που το εκπαιδευτικό κίνημα αντιμαχόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης με αποτελεσματικό τρόπο.
Είναι μια εξέλιξη που επηρεάζει με καθοριστικό και απόλυτα αρνητικό τρόπο το «σήμερα» και το «αύριο» της δημόσιας εκπαίδευσης. Υποβαθμίζει το επιστημονικό και παιδαγωγικό πεδίο των πτυχιούχων στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται να γίνονται δεκτά από τον ΑΣΕΠ τα πτυχία των κολεγίων ακόμα και αν δεν έχουν εξασφαλίσει την  ακαδημαϊκή αναγνώρισή τους μέσω του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).
Η διάταξη αυτή ταυτίζει επαγγελματικά δικαιώματα με ακαδημαϊκά προσόντα και καταργεί στην ουσία τον υπεύθυνο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία φορέα που είναι ο ΔΟΑΤΑΠ.
Με– fast track- διαδικασίες θα είναι δυνατή πλέον η απόλυτη ισοτίμηση των πτυχίων των κολεγίων (μέσω αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων) με τα πτυχία των Ελληνικών ΑΕΙ.
Και στη συνέχεια μέσω αυτής της αναγνώρισης θα γίνεται δυνατή η συμμετοχή των αποφοίτων  των κολεγίων σε προκηρύξεις του δημοσίου και του ΑΣΕΠ.
Πρόκειται για μία ευθεία βολή στην καρδιά του εκπαιδευτικού μας συστήματος, πλήγμα στο μορφωτικό και παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου.
Η Ν.Δ αλλάζει τον καταστατικό χάρτη της εκπαίδευσης όχι με κάποια πρωτοβουλία για τη δημόσια εκπαίδευση αλλά για να αποδώσει νέο πεδίο κερδοσκοπίας στην αγορά.
Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχτεί την ψήφιση μίας διάταξης που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του σχολείου και οδηγεί στην υποβάθμιση πτυχίων και Σχολών.

Share.

Comments are closed.