Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε. για την ισοδυναμία των τίτλων των Κολλεγίων

0

Η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. (ΔΗ.ΣΥ.) αναφορικά με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ισοδυναμία των τίτλων των Κολλεγίων με αυτούς της ανώτατης εκπαίδευσης, ζητά με ανακοίνωσής «Να σταματήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες και να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος στο προσκήνιο και όχι σε υποπεριπτώσεις κάποιων νόμων»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της (ΔΗ.ΣΥ.)
«Όχι στην ισοδυναμία των τίτλων των Κολλεγίων με αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. – Να σταματήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες και να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος στο προσκήνιο και όχι σε υποπεριπτώσεις κάποιων νόμων…
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 50 αναφέρεται ότι η είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και την προτεινόμενη τροποποίηση, θα προβλέπεται για:

  • Αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής
  • Αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
  • Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Η εξαίρεση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι βέβαιο ότι θα θεωρηθεί παράνομη και θα καταπέσει στα δικαστήρια, όπως έχει συμβεί σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις μέχρι σήμερα.
Το θέμα το οποίο έχει προκύψει σε σχέση με τα πτυχία των Κολλεγίων δεν είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, αλλά αποτελεί επακόλουθο παλαιότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν είχαν γίνει κατανοητές ή δεν τους είχε δοθεί η απαιτούμενη προσοχή. Συγκεκριμένα:
Η επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων των κολλεγίων με τους τίτλους σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης καθιερώθηκε με τον Ν.4093/2012 (υποπαράγραφος 16 της παραγράφου Θ) και ίσχυσε κανονικότατα και εφαρμόστηκε σε πρόσκληση για ένταξη σε πίνακες αναπληρωτών (πχ ΦΕΚ 1283/Β/11-4-2018, Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανείς και για τίποτα!!
Με τον Ν.4610/2019 (άρθρο98), η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε.
Με τον Ν.4635/2019 (άρθρο 168) γίνεται τροποποίηση του Ν.4610/2019 και επαναφέρονται σε ισχύ οι καταργηθείσες διατάξεις
για την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων των Κολλεγίων με τους τίτλους της ανώτατης εκπαίδευσης.
Το επίδικο λοιπόν ζήτημα δεν είναι το σχέδιο νόμου, όπως λανθασμένα παρουσιάζεται, αλλά οι ρυθμίσεις του Ν.4635/2019.
Ξεκαθαρίζουμε ότι η ισοδυναμία των τίτλων των Κολλεγίων με τους τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης δεν αποτελεί υποχρέωση του Κράτους απέναντι στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν, αλλά πολιτική απόφαση της κάθε Κυβέρνησης.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητά άμεσα να «παγώσουν» όλες οι διαδικασίες που αφορούν στα πτυχία των Κολλεγίων και να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και το οποίο δεν μπορεί να δρομολογείται με διαρκείς παρεμβάσεις σε διάφορους νόμους, τις οποίες στην ουσία εκτός από ελάχιστους, όλοι οι υπόλοιποι δεν τις αντιλαμβάνονται.
Το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν μπορεί να αφεθεί σε ασύδοτη λειτουργία, όπου αμφιβόλου ποιότητας ιδρύματα, χωρίς κανέναν έλεγχο (πχ ποιοι διδάσκουν, ποια είναι τα προγράμματα σπουδών κλπ) θα «εμπορεύονται» τις αγωνίες και τις ελπίδες νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους. Στο όνομα της εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας με την οποία δεν έχουμε καμία αντίρρηση, χάρη σε αυτήν άλλωστε χιλιάδες συμπατριώτες μας με τα πτυχία που έχουν πάρει στα δημόσια Πανεπιστήμια εργάζονται σε όλο τον κόσμο, δεν μπορεί να «ισοπεδώνονται» από την Κυβέρνηση τα πτυχία εξισούμενα με αυτά όλων των Κολλεγίων.
Η Κυβέρνηση, έχει την απόλυτη ευθύνη να ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες και αν δεν το κάνει θα ενισχύσει όλες αυτές τις φωνές που αφήνουν υπονοούμενα ή και ευθείες κατηγορίες ότι προσπαθεί να στείλει «πελάτες» σε ιδιωτικά συμφέροντα.»

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner