Σχολικές εκδρομές: Η νέα διάταξη στο σχέδιο νόμου του υπ. Παιδείας – Τι νέο προβλέπεται

0

Με τις προτεινόμενες διατάξεις για τις  εκπαιδευτικές εκδρομές όσο και οι επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», διενεργούνται με την ευθύνη των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης της κάθε σχολικής μονάδας.
Η απόφαση πραγματοποίησης τόσο των ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών όσο και των επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα περιέρχεται κατά κανόνα στο Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ υποβάλλεται, μόνο για ενημέρωση, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις, χωρίς αυτές να δεσμεύουν τη σχολική μονάδα.
Μόνο κατ’ εξαίρεση η απόφαση πραγματοποίησης επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο εξωτερικό περιέρχεται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με αυτό τον τρόπο, με την κατάργηση της έγκρισης, ουσιαστικά προωθείται η αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας και εδραιώνεται η εμπιστοσύνη στο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος κατά τη διάρκεια τέτοιων δράσεων τελεί σε καθεστώς αυξημένης εγρήγορσης, χωρίς να παύει να επιτελεί τον ίδιο παιδαγωγικό ρόλο που έχει και εντός τάξης.

Δείτε την νέα διάταξη όπως προτείνεται από το ΥΠΑΙΘ

Share.

Comments are closed.