Καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών

0

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται η κατάργηση της αργίας της 30ης Ιανουαρίου, της εορτής των Τριών Ιεραρχών
Εκείνη τη μέρα, που είναι μεν εργάσιμη, αλλά δεν θα γίνονται μαθήματα και πρόκειται να οργανώνονται στα σχολεία εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας , εκπαιδευτικών και μαθητών.
Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προβολή του κοινωνικού  και παιδαγωγικού έργου των Μεγάλων Πατέρων  και της εν γένι προσφοράς τους  στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα.
Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει τόσο για την Πρωτοβάθμια  όσο και για την  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική, έτσι ώστε  ο τρόπος εορτασμού της συγκεκριμένης θρησκευτικής και σχολικής εορτής να είναι καθολικός και ενιαίος.

Δείτε την νέα διάταξη όπως προτείνεται από το ΥΠΑΙΘ

Share.

Comments are closed.