Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης

0

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς πλασματικών ετών μέχρι 31-12-2016, η εξαγορά θα υπολογιστεί με κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου που είχε την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (συντάξιμες αποδοχές = βασικός μισθός + επίδομα θέσης). 
Από 1-1-2017 οι εισφορές καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη ως εξής:

  • 6,67% ασφαλισμένος + 3,33%  εργοδότης = 10%  για το 2017
  • 6,67% ασφαλισμένος + 6,67%  εργοδότης = 13,34%  για το 2018
  • 6,67% ασφαλισμένος + 10%  εργοδότης = 16,67%  για το 2019
  • 6,67% ασφαλισμένος + 13,33%  εργοδότης = 20%  για το 2020

Επομένως, όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι 31-12-2019 για να υπολογιστεί η εισφορά με ποσοστό 16,67%. Αν κάνουν την αίτηση από 1-1-2020 η εξαγορά θα υπολογιστεί με ποσοστό 20%.
Η εξαγορά με αυτά τα ποσοστά 16,67% και 20% είναι ασύμφορη και πρέπει να γίνεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για προσαύξηση της σύνταξης.
Το κόστος εξαγοράς σήμερα είναι μεγάλο και δεν έχει καμία σχέση με το κόστος εξαγοράς όσων υπέβαλαν την αίτηση μέχρι και 31-12-2016. Για αυτούς που υπέβαλαν την αίτηση μέχρι 31-12-2016 το ποσοστό της εισφοράς ήταν 6,67% στις συντάξιμες αποδοχές που είχαν με το παλιό μισθολόγιο, ενώ για όσους υποβάλλουν την αίτηση μέχρι 31-12-2019 θα είναι 16,67% στις σημερινές συντάξιμες αποδοχές. Από 1-1-2020 η εξαγορά θα κοστίζει 20% (τριπλάσια, πλέον, σε σχέση με το 2016).
Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι:

  • Χρόνος στρατιωτικής θητείας.
  • Πλασματικός χρόνος τέκνων μέχρι 5 χρόνια.
  • Χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής.
  • Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29, Αθήνα) και να κρατηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Share.

Comments are closed.