Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου: Εκμάθηση Ρωσικής Γλώσσας μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

0

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τόπος Υλοποίησης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) Δ.Ε. Μεσολογγίου 25

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ : 08:00 π.μ. ΕΩΣ 13:00 μ.μ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε
:
 (α) στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στη Δ/νση:  φάβρου 3 ( πρώην ΝΕΛΕ) Τ.Κ.30200 .
Email: kdbm@2607.syzefxis.gov.gr
Πρόσωπο επικοινωνίας: Σταθέλος Ασημάκης,  τηλ. 26313 63400, 26310 22180
Για λόγους λειτουργικούς  οι αιτήσεις  των εκπαιδευομένων θα γίνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στην Δ/νση  Σταυροπούλου 31 (Δημαρχείο),  και μόνο για  τον μήνα Δεκέμβριο.
 (β) στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά,  στη Δ/νση : Σταυροπούλου 31 (Δημαρχείο)
Email: kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr
Πρόσωπο επικοινωνίας : Παπασπύρου Δήμητρα, τηλ. 26313 63417
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Share.

Comments are closed.