Οι 4500 θέσεις Ειδικής Αγωγής που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών [Αναλυτικοί πίνακες]

0

Με το ΦΕΚ  Τεύχος Β’ 4597/13.12.2019, καθορίστηκε ο αριθμός των κενών θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και μελών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σε αυτές τις 4.500 θέσεις Ειδικής Αγωγής, η κατανομή έγινες ως εξής:

  • 817 αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
  • 642 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
  • 041 σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αναφέρει:
Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των κενών θέσεων, που πρόκειται να καλυφθούν με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 289
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1.524
ΣΥΝΟΛΟ 1.817

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 9
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 554
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 358
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 73
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 31
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 21
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 6
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 20
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 43
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 55
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 50
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 66
ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 12
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 69
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 60
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 65
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 40
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 23
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 4
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1.642

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 116
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 137
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 114
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 70
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ -ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 81
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 135
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 388
ΣΥΝΟΛΟ 1.041
Share.

Comments are closed.