Οι 4500 θέσεις Ειδικής Αγωγής που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών [Αναλυτικοί πίνακες]

0

Με το ΦΕΚ  Τεύχος Β’ 4597/13.12.2019, καθορίστηκε ο αριθμός των κενών θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και μελών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σε αυτές τις 4.500 θέσεις Ειδικής Αγωγής, η κατανομή έγινες ως εξής:

  • 817 αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
  • 642 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
  • 041 σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αναφέρει:
Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των κενών θέσεων, που πρόκειται να καλυφθούν με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ289
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ1.524
ΣΥΝΟΛΟ1.817

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ9
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ554
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ358
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ73
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ31
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ21
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ6
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ20
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ43
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ25
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ55
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ50
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ66
ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ12
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ7
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ69
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ1
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ1
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ7
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ60
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ65
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ40
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ20
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ23
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ9
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ4
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ1
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ1
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ1
ΣΥΝΟΛΟ1.642

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         

ΚΛΑΔΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ116
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ137
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ114
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ70
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ -ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ81
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ135
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ388
ΣΥΝΟΛΟ1.041
Share.

Comments are closed.