Σωτήρια Λάγιου*: Κοίτα με! Κάτι σου λέω!

0

Η λέξη ”Κωφάλαλος” σημαίνει Κώφωση και αλαλία, αλλά σήμερα οι κωφοί μπορούν να μιλήσουν με προφορικό λόγο άρα δεν υπάρχουν Κωφάλαλοι.
Κάποιοι λένε πως υπάρχει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν διότι οι κωφοί άπλα δεν έχουν την επιθυμία να εκφράσουν με προφορικό λόγο τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους απλά είναι επιλογή τους να μην χρησιμοποιούν το προφορικό λόγο.
Ο καθένας έχει δίκες του επιλογές για το πως να χρησιμοποιήσει την γλώσσα. Είτε νοηματική, είτε τον προφορικό λόγο, είτε το, γραπτό λόγο. Πάντως Κωφάλαλοι δεν είναι.
Όπως εγώ στην σχολή που σπουδάζω τις περισσότερες ώρες δεν μιλώ με προφορικό λόγο διότι δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ για το πως να μιλήσω και για το πως να ακούσω οπότε για έμενα είναι πιο εύκολο να εκφράζομαι στην Ελληνική Νοηματική Γλωσσά (ΕΝΓ) άλλα αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι μουγκός ή Κωφάλαλος άλλα Κωφός.
Επίσης αν κάποιος Κωφός μιλάει με προφορικό λόγο και εσείς δεν τον καταλαβαίνετε δεν σημαίνει ότι είναι κωφάλαλος ή τα λέει λάθος, άλλα έχει μάθει με αυτό το τρόπο να επικοινωνεί με στενούς ανθρώπους όπως την οικογένεια και είναι μια χαρά  η επικοινωνία τους άλλα εσείς μην προσπαθείτε να δείτε με το δικό σας τρόπο άλλα με το δικό του που ίσως να είναι εφικτό να έχετε καλή επικοινωνία με τον Κωφό.
Φανταστείτε να πάτε στην Αγγλία και να μιλήσετε στην Αγγλική Γλωσσά με προφορά ελληνική ίσως δεν θα καταλάβουν τι λέτε άλλα δεν σημαίνει ότι είστε μουγκοί.
Είμαι Κωφός άλλα όχι σαν τους άλλους Κωφούς διότι υπάρχουν οι προγλωσσικοί κωφοί, οι μεταγλωσσικοί κωφοί και οι βαρήκοοι άρα έχουμε διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Όποτε καλό είναι να ρωτάς τι τρόπο επικοινωνίας θέλουμε.
Για έμενα σήμερα η λέξη ”Κωφαλαλία” είναι υβριστική λέξη επειδή πιστεύω πως όποιος αναφέρει αυτή την λέξη του είναι αδιάφορο για αυτό που είμαι και εστιάζουν στην λύπηση για την αδυναμία. Δηλαδή «αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει, τι κρίμα», ενώ στην πραγματικότητα είναι ότι μπορεί ή δεν θέλει. Δεν γίνονται όλα με το ζόρι και με την επιβολή.
Να πούμε κάτι και γι’ αυτόν που χρησιμοποιεί την λέξη Κουφό (σε ουδέτερο). Πραγματικά η σημασία για αυτή την λέξη είναι εντελώς άσχετο με την αναπηρία και την Κώφωση. Κουφό (σε ουδέτερο) σημαίνει Απίστευτο, Εκπληκτικό, Τέλειο και Παράδοξο.
Εγώ δεν είμαι Κουφό άτομο αλλά Κωφό άτομο!

* Η Σωτηρία Λάγιου είναι Δασκάλα Ειδικής Αγωγής και υπηρετεί στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Μολάων Λακωνίας

Share.

Comments are closed.