Το νέο Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και διευθυντές στις Εκπαιδευτικές – Ερευνητικές Μονάδες του ΕΚΔΔΑ

0

Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, έγινε χθες η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Σε σύντομη παρέμβασή του ο Υπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύση Κυριακόπουλο ιεράρχηση στόχων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών του ΕΚΔΔΑ σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προσδοκίες από το έργο του ΕΚΔΔΑ στη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση.
Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, προς όφελος όλων των πολιτών. «Θέλουμε ένα δημόσιο που να λειτουργεί δημιουργικά και αποτελεσματικά επ’ ωφελεία του πολίτη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό έχει ως προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και το διαρκές ενδιαφέρον».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, παίρνοντας το λόγο, αφού καλωσόρισε τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οφείλουμε σε κάθε περίπτωση, ο καθένας χωριστά, και με όλες μας τις δυνάμεις να ανταποκριθούμε γρήγορα, αποτελεσματικά και μεθοδικά στην απαίτηση της κοινωνίας για την αναμόρφωση και ψηφιακή μετάβαση της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Στην προοπτική αυτή η συμβολή του ΕΚΔΔΑ είναι εξόχως καθοριστική δεδομένου ότι έχει επιφορτιστεί με την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι πάντα έτοιμο να συνδράμει στην υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών και πρωτίστως στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κατά τη παρέμβασή του στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σημείωσε και τόνισε χαρακτηριστικά ότι μέσα από το συνολικό του έργο αλλά και τις δράσεις του, στο ΕΚΔΔΑ «εφαρμόζουμε, αποφασιστικά και μεθοδικά, στην πράξη την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για το Επιτελικό Κράτος, που αποτέλεσε και τον πρώτο νόμο της παρούσας κυβέρνησης».

Το νέο Δ.Σ. του Κέντρου
Η σύνθεση του νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες, έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 • Διονύσιος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ
 • Παρασκευή Δραμαλιώτη, Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ
 • Δημήτριος Απίστουλας, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)
 • Βασίλειος – Νικόλαος Γκατζάρας, Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)
 • Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών
 • Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητιατρικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
 • Αντώνιος Λιανός, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
 • Γεώργιος Συμεωνίδης, Εκτελεστικό Μέλος Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνική Αναλογιστική Αρχή»
 • Παναγιώτης Αλωνιστιώτης, Ειδικός Συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ
 • Γεώργιος Βλάχος, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής,  μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
 • Δημήτριος Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος
 • Σταύρος Ακαλίδης, Υπάλληλος ΑΑΔΕ, εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
 • Σπυρίδων Πολυζώης, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων (ΠΟΕ) ΟΤΑ
 • Δημήτριος Κιρμικίρογλου, Εκπρόσωπος Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Ελένη Ρούφου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών
 • Βασιλική Μουτεβελή, Δικηγόρος
 • Γεωργία Βενετσανάκου, Ιδιωτική Υπάλληλος
 • Νικόλαος Νικολακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλλιθέας
 • Στέφανος Καβαλλιεράκης, Διευθυντής Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου Ευταξία
 • Αγγελική Σωτηροπούλου, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ
 • Μαργαρίτα Σπυριδάκου, Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου, μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ
 • Νικόλαος Μελετίου, Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Ασπροπύργου
 • Ιωάννης Δελαγραμμάτικας, Εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ
 • Ιωάννης Τσούνης, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων (ΠΟΕ) ΟΤΑ
 • Κωνσταντίνα Νίκα, Εκπρόσωπος Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

Νέοι Διευθυντές στις Εκπαιδευτικές – Ερευνητικές Μονάδες του ΕΚΔΔΑ
Με ομόφωνη απόφαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ αποδέχτηκε, κατά την πρώτη του συνεδρίαση, τη σχετική πρόταση του Προέδρου, κ. Διονύση Κυριακόπουλου, και όρισε νέους Διευθυντές στις εκπαιδευτικές- ερευνητικές μονάδες καθώς και τους αναπληρωτές αυτών.

Ειδικότερα, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Απίστουλας, Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στην Κοινωνική Διοίκηση.
Τη Διεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) αναλαμβάνει ο κ. Βασίλειος- Νικόλαος Γκατζάρας, απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα «Ευρωπαϊκά Οικονομικά» στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.
Στο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών Διευθυντής ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Χαλκιάς με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Αναπληρωτής Διευθυντής στο ΙΝΕΠ ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Ματζαβάκης, Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στο ΕΚΠΑ.
Καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Γιουτίκας, απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, Νομικός, Διδάκτωρ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο αστικό δικονομικό και εργατικό δίκαιο του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ.

Share.

Comments are closed.