ΕΝΔΙΣΥ: Συνάντηση με υφυπουργό Νότη Μηταράκη – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση

0

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) προχώρησε σε κοινοποίηση επιστολής στους αρχηγούς των κομμάτων επαναφέροντας για άλλη μια φορά το θέμα της μη εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 96 του ν. Κατρούγκαλου 4387/16 που αφορά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων 12 ταμείων και ζήτησε συγχρόνως να κλειστεί ραντεβού με τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής.
Μετά από αυτή την κίνηση το ΕΝΔΙΣΥ έκλεισε ραντεβού με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νότη Μηταράκη και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στης 3.12.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός, ο συνεργάτης του Κωστάκος Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ Νίκος Χατζόπουλος, η γενική γραμματέας Μουρίκη Πόπη και το μέλος του συλλόγου Ελλάδα Αναγνωστοπούλου. Στον κύριο υφυπουργό παρουσιάστηκαν στοιχεία-αποφάσεις μελών μας κύριας και επικουρικής σύνταξης, ενημερωτικά σημειώματα, αναλύθηκε ο ν. Κατρούγκαλου σε σχέση με τον επανυπολογισμό αρθρ.96 παράγραφος 4 και 5ΒΑ καθώς και ο πίνακας που προήλθε από το λογισμικό που έχει παρουσιάσει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.
Σκοπός μας ήταν και είναι να καταλάβει ο υφυπουργός ότι δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Του εξηγήσαμε πόση θα ήταν η σύνταξη των συγκεκριμένων μελών μας με την εφαρμογή του ν. Κατρούγκαλου και πώς έχει διαμορφωθεί έως σήμερα η επικουρική τους σύνταξη. Προς τιμήν του, ο υφυπουργός, αντιλαμβανόμενος την τεράστια σημασία του θέματος, ζήτησε να προτείνουμε 5 έως 10 μέλη του ΕΝΔΙΣΥ, ώστε να γίνει επίσημη συνάντηση με τους υπεύθυνους του ΕΤΕΑΕΠ, με σκοπό να ανοιχτούν οι φάκελοι των συγκεκριμένων μελών μας, να διερευνηθεί, να συζητηθεί και να αναλυθεί το θέμα. Μας διαβεβαίωσε, τέλος, ότι αν υπάρχει όντως λάθος, αυτό θα διορθωθεί.

Αναλυτικά η επιστολή του ΕΝΔΙΣΥ προς τους στους αρχηγούς των κομμάτων
«Θέμα: Μη εφαρμογή του ν. 4387/2016 για τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων.
Κύριοι
Επανερχόμενοι στην από Σεπτεμβρίου 2016 επιστολή μας προς εσάς, επικοινωνούμε μαζί σας για να θέσουμε σε γνώση σας το ζήτημα που έχει ανακύφει αναφορικά με τις επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑΕΠ οι οποίες επανυπολογίστηκαν-αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τον ν. 4387/2016.
Σας επισημαίνουμε ότι, ενώ το άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 προβλέπει: «σι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρϋρου εφόσον το άϋροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό τωνχιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00
ευρώ) » καθώς και ότι για τον επανυπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα έτη ασφάλισης, ο
συντάξιμος μισθός και ο συντελεστής αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 εδ. βα του άρθρου £6 ν. 4387/2016 δηλαδή ότι «το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης». Αντίθετα για τους συνταξιούχους 12 ταμείων δεν εφαρμόσθηκε ο τύπος συντάξιμες αποδοχές X έτη ασφάλισης X 0,45%, όπως έγινε με τους συνταξιούχους των άλλων Ταμείων, αλλά με άλλη μέθοδο μη προβλεπόμενη από το νόμο και ουδέποτε κοινοποιημένη στους συνταξιούχους.
Η παραπάνω μέθοδος επανυπολογισμού-αναπροσαρμογής οδήγησε σχεδόν στον αφανισμό των επικουρικών συντάξεων αυτών των Ταμείων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι:

  1. Απονεμηθείσα επικουρική ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ποσού 573,42 ευρώ με συντάξιμες αποδοχές 2.373,50 ευρώ και 34,82 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 161,92 ευρώ, ενώ εάν εφαρμοζόταν ορθά ο νόμος, ο επανυπολογισμός (2.373,50 X 34,82 X 0,4927%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 371,90 ευρώ. Διαφορά 209,98 τον μήνα.
  2. Απονεμηθείσα επικουρική ΤΕΑΥΕΚ ποσού 544,98 ευρώ με συντάξιμες αποδοχές 2.340,59 ευρώ και 28,45 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 200,14 ευρώ, ενώ εάν εφαρμοζόταν ορθά ο νόμος, ο επανυπολογισμός (2.340,59 X 28,45 X 0,5211%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 299,65 ευρώ. Διαφορά 99,51 τον μήνα.

Είσαστε οι θεσμικοί εκπρόσωποι της νομοθετικής εξουσίας της χώρας και οφείλετε να την διαφυλάσσετε. Πρέπει να παρέμβετε ώστε να εφαρμοστεί η διάταξη του αρ. 96 ν. 4387/2016 για να σταματήσουν τα όργια αυθαιρεσιών σε βάρος 300.000 συνταξιούχων της χώρας και να τους επιστραφούν τα χρήματα που οφείλονται από την 1-6-2016. Αναμένουμε να μάς ορίσετε ημερομηνία συνάντησης για το παραπάνω θέμα (της μη εφαρμογής του ν. 4387/2016).

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Ν.Χατζόπουλος                        Μουρίκη Πόπη»

Share.

Comments are closed.