Ι.Π. Μεσολογγίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

0

O Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τόπος  Υλοποίησης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) Δ.Ε Μεσολογγίου 50
2 Τοπική Ιστορία Δ.Ε Μεσολογγίου 25
3 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα-e- επιχειρείν Δ.Ε Μεσολογγίου 25
4 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία Δ.Ε
Μεσολογγίου
25
5 Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing  Αγροτικών Προϊόντων Δ.Ε. Νεοχωρίου 25
6 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή –Πιστοποίηση Διάθεση Δ.Ε. Κατοχής 25
7 Διαχείριση του Κερκυραϊκού  Ελαιώνα και εφαρμογή πρακτικών για την εξυγίανση του  και την παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων
ελιάς
Δ.Ε. Αιτωλικού 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ : 08:00 π.μ. ΕΩΣ 13:00 μ.μ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε
:

(α) στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στη Δ/νση:  φάβρου 3 ( πρώην ΝΕΛΕ) Τ.Κ.30200 .
Email: kdbm@2607.syzefxis.gov.gr
Πρόσωπο επικοινωνίας: Σταθέλος Ασημάκης,  τηλ. 26313 63400, 26310 22180
 (β) στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά,  στη Δ/νση : Σταυροπούλου 31 (Δημαρχείο)
Email: kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr

Πρόσωπο επικοινωνίας : Παπασπύρου Δήμητρα, τηλ. 26313 63417
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αατεβάστε και συμπληρώστε την απαιτούμενη αίτηση

Share.

Comments are closed.