Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): Οι θέσεις ,μας για την επαγγελματική εκπαίδευση

0

Στα χρόνια της κρίσης τα περισσότερα μέτρα που λήφθηκαν από τις κυβερνήσεις της χώρας είχαν ως στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και εκπαιδευτικού προσωπικού χωρίς να υπάρχει κάποια μελέτη που να δικαιολογεί τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.  Το αποκορύφωμα της αστοχίας και του αυταρχισμού των πολιτικών που ασκήθηκαν ήταν η διαθεσιμότητα περίπου 2.000 εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων.  
Σήμερα, που η χώρα  προσπαθεί να βρει το βηματισμό της, ο ρόλος της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να επαναπροσδιοριστεί με βάση την συστηματική αποτίμηση των πραγματικών αναγκών στο πλαίσιο μια δίκαιης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο των αλλαγών που επιβάλλεται να γίνουν το επόμενο διάστημα στην ΔΤΕΕ καταθέτουμε τις θέσεις μας.
Ειδικότερα:

 • Η αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση να παρέχεται μόνον από το Υπουργείο Παιδείας, στην βαθμίδα της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 • Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΤΕΕ), μαζί με τη Γενική Εκπαίδευση, να αποτελούν τους δύο ισότιμους πυλώνες της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Άμεσες προσλήψεις τεχνικών ειδικοτήτων.
 • Θεσμοθέτηση τμήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης στο ΙΕΠ .
 • Αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε τεχνικά-επαγγελματικά μαθήματα με αναμόρφωση των ωρών διδασκαλίας από την Α’ Λυκείου. Επαναφορά των τομέων της Β’ ΕΠΑ.Λ. που συγχωνεύτηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων σύμφωνα με σύγχρονα δεδομένα, ώστε να επιτευχθεί ο βαθμός ειδίκευσης που αντιστοιχεί σε πτυχία επιπέδου 4.
 • Σχεδιασμός και άμεση υλοποίηση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα προγράμματα σπουδών με έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα.
 • Καταγραφή και αποτίμηση του υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού με παράλληλες προτάσεις για την ουσιαστική χρήση του στην εκπαιδευτική πράξη. Εκτίμηση των νέων αναγκών και διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκπόνηση σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες των υγιών δυνάμεων της αγοράς στη βάση μιας ισότιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής.
 • Άμεση ίδρυση Πειραματικών Επαγγελματικών Λυκείων. 
 • Τα πτυχία επιπέδου 4 και 5, να δίνονται μόνον από το εκπαιδευτικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, με  κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτό προβλέπεται νομοθετικά.
 • Υλοποίηση της πρότασης για τα Διετή Προγράμματα των Πανεπιστημίων με ταυτόχρονη θέσπιση χορήγησης πτυχίου επιπέδου 5.
 • Λειτουργική διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τα ανώτερα επίπεδα κατάρτισης (Διετή Προγράμματα).
 • Σύνδεση του Επαγγελματικού Λυκείου με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Άμεση αντιστοίχιση των Πτυχίων με τα Επαγγέλματα της Αγοράς Εργασίας και χορήγηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων σε όλες τις ειδικότητες.
 • Συνεργασία με επαγγελματικά επιμελητήρια, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς. 
 • Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Μαθητείας στην κατεύθυνση αναβάθμισης του επιπέδου του πτυχίου και της ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Ενίσχυση της Μαθητείας με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής χρηματοδότησης των θέσεων Μαθητείας από τα  τοπικά εργοδοτικά επιμελητήρια και από Δημόσιους και Κοινοτικούς Πόρους
 • Η ΔΤΕΕ του 21ου αιώνα θα πρέπει να καλύψει το κενό των μεσαίων στελεχών που λείπουν από την αγορά εργασίας.
Share.

Comments are closed.