Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο

0

Εγκύκλιο με οδηγίες και επισήμανση  της  αυστηρής τήρησης των, για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,την για την ορθή εφαρμογή των εφημεριών εξέδωσε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη προς τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οδηγίες με την  απέστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας έχουν ως εξής:

  • Οι εφημερίες υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών .
  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνει τον καταμερισμό εργασιών στα μέλη του .
  • Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Υποδιευθυντής του σχολείου καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και ανάλογα με τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του .
  • Ο Διευθυντής των σχολικών μονάδων είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.
  • Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) άρθρο 23, καθώς και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019- 2020 με αριθμ. πρωτ. 136712/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ Ω3ΥΝ4653ΠΣ-ΤΛΨ) και στην εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 με αριθμ. πρωτ. 136727/Δ1/05-09-2019 (ΑΔΑ ΩΘΚΞ4653ΠΣ- ΞΗ2), και συγκεκριμένα:

Πατηστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά την εγκυκλιο

Share.

Comments are closed.