Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Όχι προσλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής (ΠΕ11) από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 158234/Δ5/09-10-2019, εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, η οποία υπογράφεται από την υπουργό κυρία Κεραμέως, κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής να υποβάλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ως κριτήρια για την επιλογή τους ορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας:

  1. να υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν πρώτη ειδικότητα την κολύμβηση
  2. να υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν δεύτερη ειδικότητα την κολύμβηση
  3. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου (υδατοσφαίριση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση και τεχνική κολύμβηση),
  4. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της κολύμβησης -σύμφωνα με τον Ν.2725/1999/ Α΄121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει -από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Στη με αριθμό πρωτοκόλλου 146567/Δ5/20-9-2019, εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, η οποία υπογράφεται από την υφυπουργό κυρία Ζαχαράκη, αναφέρεται ότι τη διδασκαλία της κολύμβησης πραγματοποιούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ή/και πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.
Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο σωστά δεν αποκλείεται από την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κανείς εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 ο οποίος υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δεδομένο ότι όλοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν διδαχτεί ως υποχρεωτικό μάθημα την κολύμβηση. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών το υπουργείο οφείλει να προσλάβει εκπαιδευτικούς από τους πίνακες αναπληρωτών.
Αντί αυτού, το υπουργείο Παιδείας όχι μόνο αποκλείει μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 με το πρόσχημα της ειδικότητας, σύμφωνα με την πρώτη εγκύκλιο, αλλά και αντί να προσλάβει αναπληρωτές από τους πίνακες καταφεύγει σε σύμφωνο συνεργασίας με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (αρ. πρωτ. 1563/Ε/15-03-2019), προκειμένου να γίνονται προσλήψεις από αυτήν, με διαφορετική διαδικασία από αυτή των προσλήψεων στην εκπαίδευση και προφανώς  εκτός των πινάκων!!!
Έτσι, το υπουργείο Παιδείας δίνει δυνατότητα διδασκαλίας του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς εκτός πινάκων, οι οποίοι προσλαμβάνονται όχι από το υπουργείο Παιδείας, αλλά από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος!
Όλη αυτή η κατάσταση είναι απόλυτα προβληματική, αγνοεί τους πίνακες των αναπληρωτών και δίνει δικαίωμα σε φορείς (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος) να προσλαμβάνουν με δικές τους διαδικασίες εκπαιδευτικούς. Είναι απόλυτα βέβαιο πως οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται (με διαδικασία όχι του υπουργείου αλλά της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας) και μάλιστα εκτός της σειράς των πινάκων, θα διεκδικήσουν στο μέλλον αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και αν αυτό συμβεί θα προσπεράσουν στους πίνακες άλλους συναδέλφους τους.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί την έκδοση νέας εγκυκλίου η οποία δεν θα επιτρέπει τις προσλήψεις εκτός των πινάκων. Όλοι οι διορισμοί να γίνονται από το υπουργείο Παιδείας, όπως συμβαίνει με όλους τους εκπαιδευτικούς.

Share.

Comments are closed.