Μειώθηκαν τα σχολεία και οι μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών

0

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασαν μείωση 0,5% σημείωσαν οι σχολικές μονάδες, τόσο στα νηπιαγωγεία όσο και στα δημοτικά σχολεία, το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017. Αντίθετα, το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε 2,4% στα νηπιαγωγεία και 1,7% στα δημοτικά.

Αναλυτικά

  1. Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, μειώθηκαν κατά 0,5% τόσο στα νηπιαγωγεία όσο και στα δημοτικά (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).
  2. Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, αυξήθηκε κατά 2,4% στα νηπιαγωγεία και κατά 1,7% στα δημοτικά (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).
  3. Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση κατά 0,4% στα νηπιαγωγεία και κατά 1,0% στα δημοτικά (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).
  4. Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν αύξηση κατά 1,6% στα δημοτικά (πίνακας 6).
  5. Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 10,3 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 1 εκπαιδευτικός για 9,3 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2016/2017, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 10,6 και 1 προς 9,5 (πίνακες 2, 3, 4 και 5).
  6. Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 32,1% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 34,9% των δημοτικών της Ελλάδας (γραφήματα 2 και 3 αντίστοιχα).

Δείτε αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εκπαίδευση πατώντας ΕΔΩ

Share.

Comments are closed.