Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.):  Διορισμοί στην ειδική αγωγή – «Όσο πιο πολύ κρατάει μια δουλειά τόσο χειρότερα γίνεται».

0

Έχουν ήδη περάσει περισσότερο από δύο μήνες από τη στιγμή που ανέλαβε η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το Υπουργείο θα μπορούσε , αν όχι να προχωρήσει σε αποφάσεις σχετικά με το θέμα των διορισμών στην Ειδική Αγωγή, τουλάχιστον να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών πριν από τους διορισμούς, τους οποίους η ίδια η Υπουργός, τοποθέτησε στον Δεκέμβριο.
Πολύ περισσότερο, επειδή η ειδική αγωγή αποτελεί πολιτική και εκπαιδευτική προτεραιότητα, αφού προάγει το μορφωτικό και κοινωνικό δικαίωμα των ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες.
Κι όμως …
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου «τηρεί σιγή ισχύος» για το θέμα.
Δεν απαντά στο πότε θα γίνει η –επιβαλλόμενη- σύσταση των οργανικών θέσεων στα τμήματα ένταξης, η κατανομή των διορισμών, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά ειδικότητα, και τέλος η ανακοίνωση των πινάκων.
Δεν απαντά στο πώς θα αντιμετωπιστεί η άνιση μεταχείριση που διαχρονικά έχει η ειδική εκπαίδευση στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.
Είναι ενδεικτικό ότι, το 60% των μαθητών που φοιτούσαν σε τμήματα ένταξης στο δημοτικό, δεν έχουν την δυνατότητα φοίτησης σε Τ.Ε. στο Γυμνάσιο ενώ μόλις το 3% φοιτά σε Τ.Ε. στο Λύκειο.
Θεωρούμε αναγκαίο οι μαθητές κατά την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση να συνεχίσουν να έχουν την υποστήριξη που λάμβαναν και στο δημοτικό.
Θεωρούμε αναγκαίο να στελεχωθεί η ειδική αγωγή  στη Β/θμια εκπαίδευση με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό όπως συμβαίνει και στην πρωτοβάθμια.
Θα πρέπει να αντιληφθεί η ηγεσία του Υπουργείου ότι η απαράδεκτη καθυστέρηση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δημιουργεί όχι μόνον αναστάτωση αλλά και αφήνει να καλλιεργηθεί ένα κλίμα καχυποψίας και υπονοιών για τη διαδικασία.
Είναι ανάγκη, άμεσα το Υπουργείο να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για τη σύσταση οργανικών θέσεων και την κατανομή ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα που δεν μπορεί να γίνει, παρά μόνον με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως καταγράφονται και μέσα από τις προσλήψεις αναπληρωτών το τελευταίο έτος.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner