Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): Νέα προγράμματα σπουδών στην ιστορία: Το απολυτό μπάχαλο…

0

Με το από 17/9/2019 έγγραφό του, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στα σχολεία την εισήγηση του Ι.Ε.Π. για τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019 – 2020».
Οι οδηγίες αυτές ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, παραπέμπουν στο  ΦΕΚ 959 Τ.Β./21-03-2019Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου»), που είχε υπογραφεί από τον τότε Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
Το συγκεκριμένο όμως πρόγραμμα σπουδών σε πολλά σημεία, δεν συμπίπτει με το σχολικό βιβλίο και αναφέρεται σε ένα διδακτικό υλικό που δεν έχει εκπονηθεί!!
Πέρα από αυτό χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβάσεις από την αρχή στο τέλος και πάλι στην αρχή και κατακερματισμό της ύλης σε τέτοιο  βαθμό που δημιουργεί σύγχυση στους ίδιους τους διδάσκοντες  το μάθημα.
Είναι πρωτοφανές να στέλνονται οδηγίες που δεν ανταποκρίνονται στο διδακτικό υλικό αλλά και να εισάγονται ριζικές αλλαγές που υποχρεώνουν τον εκπαιδευτικό χωρίς καμία προηγούμενη επιμόρφωση (ούτε καν ενημέρωση) να αναζητά και να επιλέγει την διδακτέα ύλη!
Αποτέλεσμα της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης είναι σε άλλα σχολεία να διδάσκεται το μάθημα με βάση το υπάρχον βιβλίο και το παλιό πρόγραμμα σπουδών και σε άλλα με βάση το «νέο» πρόγραμμα σπουδών και με διδακτικό υλικό που οι συνάδελφοι «αλιεύουν» από διάφορες πηγές.
Είτε πρόκειται για συνειδητή επιλογή  είτε για γκάφα, το ΙΕΠ και το Υπουργείο  οφείλουν  να λύσουν το πρόβλημα άμεσα και να σταματήσουν την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει σε καθηγητές και μαθητές.

Share.

Comments are closed.