Οι προτάσεις του υπ. Δικαιοσύνης για πρόεδρο και εισαγγελέα στον Άρειο Πάγο

0

Τους υποψηφίους για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εξουσιοδοτήθηκε να προτείνει στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.
Η επιλογή έγινε αυστηρά μεταξύ των έξι παλαιότερων, σύμφωνα την επετηρίδα, για κάθε θέση.
Συγκεκριμένα για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου, η επιλογή θα γίνει μεταξύ των εξής αντιπροέδρων:

 • Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια
 • Γεώργιoς Λέκκας, ο οποίος αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019)
 • Πηvελόπη Ζωvταvoύ, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος
 • Iωσήφ Τσαλαγαvίδης, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος
 • Ειρήvη Καλoύ, αποχωρεί σε δυο χρόνια
 • Δήμητρα Κoκoτίvη, αποχωρεί σε δυο χρόνια

Για τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η επιλογή θα γίνει μεταξύ των εξής αντεισαγγελέων:

 • Δημήτριος Δασoύλας, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019)
 • Βασίλειος Πλιώτας, αποχωρεί σε τρία χρόνια.
 • Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποχωρεί σε δυο χρόνια
 • Βασιλική Θεoδώρoυ, αποχωρεί σε δυο χρόνια
 • Ευσταθία Σπυρoπoύλoυ, αποχωρεί σε δυο χρόνια
 • Παvαγιώτης Καραγιάvvης. αποχωρεί σε δυο χρόνια
Share.

Comments are closed.