Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών: Προβλήματα με εγγραφές και τμήματα στα ΕΠΑΛ

0

Με ανακοίνωσή της η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.) αναφ’έρεται στο «περιοριστικό χρονοδιάγραμμα για τις εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑΛ, η δυσλειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών, το «κλείδωμα» των τμημάτων στις αρχές Ιουλίου» που δημιουργούν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ προβλήματα και «θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην μείωση των τμημάτων και των επιλογών των μαθητών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Π.Ε.Κ.
«Το περιοριστικό χρονοδιάγραμμα για τις εγγραφές των μαθητών, η δυσλειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών, το «κλείδωμα» των τμημάτων στις αρχές Ιουλίου, δημιουργούν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ ένα ασφυκτικό πλαίσιο που θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην μείωση των τμημάτων και των επιλογών των μαθητών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1α/80206/Δ4/21-05-2019 του ΥΠΠΕΘ οι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΕΠΑΛ επιλογής τους μέχρι τις 28-6-2019 για τις ηλεκτρονικές εγγραφές Α φάσης και μέχρι 5/7/2019 (κατά την ημέρα θερινής υπηρεσίας) για τις ηλεκτρονικές εγγραφές Β φάσης.
 Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα στα ΕΠΑΛ κλειδώνουν αρχές  Ιουλίου. Ήδη, λόγω αυξημένου φόρτου στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι μαθητές/κηδεμόνες τους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εκτύπωση της οριστικής εγγραφής για να την προσκομίσουν στα ΕΠΑΛ μέχρι 28-6-2019. Επιπρόσθετα, η αποστολή απολυτηρίων από τα Γυμνάσια στα ΕΠΑΛ ξεκίνησε μετά τις 25-6-2019 το απόγευμα, όπου και ενημερώθηκαν τα Γυμνάσια για την κατάταξη των μαθητών τους στα ΕΠΑΛ. Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εγγραφών στα ΕΠΑΛ μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που ορίστηκαν.
Πέρα όμως από αυτό, οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις και δεν θα εισαχθούν τελικά σε κάποια σχολή ή τμήμα, θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β ΕΠΑΛ για απόκτηση πτυχίου, κατά την περίοδο 1-9-2019  με 11-9-2019 στα ήδη λειτουργούντα τμήματα και μόνο. Αυτό θα οδηγήσει πολλούς απόφοιτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε αναζήτηση συνέχισης των σπουδών τους σε ιδιωτικές σχολές και ΙΕΚ με κόστος που θα βαρύνει το εισόδημα των οικογενειών.
Ζητάμε προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία των ΕΠΑΛ  αλλά και προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιλογές των μαθητών την άμεση τροποποίηση της Υ.Α., ώστε  να μην κλειδώσουν τα τμήματα στα ΕΠΑΛ αρχές Ιουλίου αλλά να παραμείνουν  ανοικτά μέχρι τις 11-9-201
9

Share.

Comments are closed.