Κώστας Κανελλάκης*: Για μια νέα παραγωγική Αυτοδιοικητική θητεία

0

Στις 26 Μαΐου έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν Δήμαρχο και  περιφερειάρχη, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Θα κληθούν να εκλέξουν αυτούς που για 4 χρόνια θα καθορίζουν την καθημερινότητα τους, σε ποιο περιβάλλον θα ζουν. Ποιοι με το έργο τους στην αυτοδιοίκηση ή στην επαγγελματική τους ζωή πληρούν τις προϋποθέσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου που ζητούν από τους πολίτες να τους αναθέσουν.

  • Κατασκεύασαν τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης των πυρκαγιών;
  • Διασφάλισαν την καθαριότητα της πόλης και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών κέντρων;
  • Αξιοποίησαν κοινωνικά προγράμματα για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων υποστήριξης των ΑΜΕA;
  • Στήριξαν τους πολίτες με κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία;

Σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει οι πολίτες να δώσουν απάντηση, να σκεφτούν καλά και να αποφασίσουν.
Γι’ αυτό η επομένη τετραετής περιφερειακή και δημοτική θητεία 2019-2023 είναι δυσκολότερη, γιατί πρέπει να υπάρχει η ικανότητα εκ μέρους του περιφερειάρχη και του Δημάρχου να αξιοποιήσει, μέσα από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και από αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, όλα τα έργα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στην Αθήνα την πρότασή της για τους 5 στόχους πολιτικής της επόμενης περιόδου 2021-2027.
Α. Δράσεις που αφορούν κυρίως την κεντρική διοίκηση και τις περιφέρειες
1. Προώθηση επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης και «ηλεκτρονικών» υπηρεσιών (διακυβέρνησης, προμηθειών, υγείας, μάθησης, εμπορίου κ.α.), ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Β. Δράσεις που αφορούν την κεντρική διοίκηση, τις περιφέρειες και τους δήμους
2. Εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, υποδομές βελτίωσης της προσβασιμότητας των μικρών νησιών, προώθηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις, συμπλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ευρυζωνικές υποδομές για τα νοικοκυριά και τους βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).
3. Βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της δια βίου μάθησης, προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, βελτίωση των συστημάτων υγεινομικής περίθαλψης.
Γ. Δράσεις που αφορούν κυρίως τους δήμους
4. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα σε μη συνδεδεμένα νησιά και αγροτικές περιοχές, εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών, ανακύκλωση των απορριμμάτων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενδυνάμωση των μικρών δήμων, μέριμνα για τις προστατευόμενες περιοχές, υποδομές και μέτρα πρόληψης και προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. 
5. Επενδύσεις προώθησης της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των πλέον ευάλωτων περιοχών, ιδιαίτερα των μικρών απομακρυσμένων νησιών, των ορεινών ζωνών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών που υφίστανται διαρκείς διαρθρωτικές αδυναμίες.
Ο  χρόνος  από την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους δηλαδή  από το Σεπτέμβρη του 2019 μέχρι το 2021 είναι περιορισμένος. Όταν σκεφτούμε πως χρειάζονται περίπου τρία χρόνια για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων (διαγωνισμός, μελέτη, δανειοδοτήσεις), τότε το 2021 είναι πολύ κοντά. Χρειαζόμαστε λοιπόν να αναδείξουμε ανθρώπους που με την εμπειρία τους, που με το μέχρι τώρα έργο τους αποτελούν εγγύηση ότι θα εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες τις οποίες τα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνουν για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.

Η θητεία του Γιάννη Σγουρού στην περιφέρεια Αττικής 2011-2014 με τα έργα  συνολικής χρηματοδότησης 2δισ.100. εκ. Αύξησε την  απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων από 12% στο 80%, .Και το πεπειραμένο επιτελείο συνεργατών που διαθέτει, αποτελούν εγγύηση για μια νέα παραγωγική θητεία στην περιφέρεια Αττικής. Η αυτοδιοίκηση είναι για τον ίδιο προορισμός και όχι αφετηρία πολιτικής καριέρας. Εμπιστευτείτε λοιπόν εκείνον που με το έργο του αποτελεί εγγύηση, ότι η επερχομένη περιφερειακή θητεία δεν θα είναι μια χαμένη  ευκαιρία για την Αττική.

* Ο Κώστας Κανελλάκης είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο Βόρειο Τομέα Αττικής με τον Γιάννη Σγουρό.

Share.

Comments are closed.