Σωτήρης Αποστολόπουλος: Γιατί με τον Γιάννη Μπουντρούκα και την Πελοποννησιακή Συμμαχία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

0

Γιατί διαθέτει γνώση των αναπτυξιακών ζητημάτων αφού κατά κοινή ομολογία ήταν πετυχημένος Πρόεδρος στα επιμελητηριακά δρώμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει διαχειριστεί συναφή προγράμματα.
Γιατί δεν βλέπει την πολιτική ως καριέρα αλλά ως προσφορά στο τόπο μας και στο κοινωνικό σύνολο,στοιχεία τα οποία τα ασπάζομαι απόλυτα και εγώ.
Γιατί πιστεύει στην νέα γενιά και την εμπιστεύεται. Επιδιώκει την συμμετοχή της στα κοινά και συνεχώς την ενθαρρύνει να εμπλακεί στην διαμόρφωση πολιτικών και στην λήψη αποφάσεων.
Γιατί έχει παρακολουθήσει τα δρώμενα της Πελοποννήσου και έχει άποψη και όραμα για όλους τους τομείς.
Γιατί αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι θα ήταν χρήσιμος και αναγκαίος ως Περιφερειάρχης ώστε να εφαρμόσει πολιτικές σχετικά με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όπως η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας μέσω έλκυσης επενδύσεων,αναζήτηση νέων χρηματοδοτήσεων,τόνωση του τουρισμού,στήριξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων κ.α.
Γιατί είναι ένας έντιμος άνθρωπος που πιστεύει σε συγκεκριμένο αξιακό σύστημα και για αυτό πρώτος παραιτήθηκε των αξιωμάτων του πριν ξεκινήσει τον προεκλογικό αγώνα δίνοντας το παράδειγμα του πώς πρέπει να πολιτεύεται κάνεις, καθαρά και με ήθος.
Γιατί με σεβασμό και στις άλλες υποψηφιότητες αποτελεί την μοναδική ,κατά την άποψη μου, λύση που θα κάνει πράξη τις οποίες εξαγγελίες του.
Γιατί το εγχείρημα του μπορεί να πετύχει αφού είναι σχεδιασμένο με τους πολίτες για τους ίδιους τους πολίτες και όχι για αλλά συμφέροντα ή σκοπιμότητες.
Σωτήρης Αποστολόπουλος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος – Πελοποννησιακή Συμμαχία (Γιάννης Μπουντρούκας)

Share.

Comments are closed.