Όλες οι αλλαγές στο Δημόσιο με την εφαρμοστική εγκύκλιο του νόμου 4590/2019

0

Τα πάνω-κάτω στο ∆ηµόσιο µε σειρά ρυθµίσεων που δίνουν µπόνους επιµόρφωσης σε 100.000 υπαλλήλους αποφοίτους λυκείου για να διεκδικήσουν θέση τµηµατάρχη, αυξάνουν τους δικαιούχους και τις µέρες γονεϊκής και εκπαιδευτικής άδειας και επιτρέπουν περισσότερες αποσπάσεις-µετατάξεις για λόγους υγείας, αλλά και ευκολότερη πρόσληψη για µέλη τρίτεκνων οικογενειών και για άτοµα µε αναπηρία.
Οι ρυθµίσεις περιλαµβάνονται ως οδηγίες προς όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες µέσα σε εγκύκλιο της υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.
Η εγκύκλιος είναι εφαρµοστική του νόµου 4590/2019, που ψηφίστηκε πρόσφατα. Οι προβλέψεις της εγκυκλίου, σε συνδυασµό µε όσα έχει διευκρινίσει το υπουργείο, οδηγούν σε µια νέα πραγµατικότητα για πολλούς υπαλλήλους.

Αναλυτικότερα:

  • Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας:  Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας θα λαμβάνουν οι απόφοιτοι Λυκείου, παρακολουθώντας εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα. Αφορά περίπου 100.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο οι οποίοι και θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης.
  • Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου τριών µηνών: Προβλέπεται άδεια τριών μηνών όχι μόνο στους φυσικούς αλλά και στους θετούς ή ανάδοχους γονείς, καθώς και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει μέσω παρένθετης μητέρας. Χρήση της άδειας μπορεί μπορεί πλέον να κάνει και ο πατέρας ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει αποκτηθεί το τέκνο.
  • Αύξηση της άδειας για εξετάσεις σε 14 ημέρες μέρες: Όταν ένας υπάλληλος παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να λαμβάνει άδεια εξετάσεων, οι οποίες αυξήθηκαν σε 14 ημέρες του αριθμού των εργάσιμων ημερών κατ΄έτος. Δικαίωμα σε αυτό έχουν και οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  • Αποσπάσεις και μετατάξεις για λόγους υγείας: Η εγκύκλιος προβλέπει απόσταση ή μετάταξη υπαλλήλου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας όχι μόνον του ίδιου η της οικογένειάς του, αλλά και προσώπου που συμβιώνει με αυτόν.
  • Άδεια για ασθένεια παιδιών σε επτά εργάσιμες: Αυξάνονται οι ημέρες άδειας σε περίπτωση ασθένειας παιδιού. Πλέον οι ημέρες είναι επτά κατ’ έτος για για τρίτεκνους υπαλλήλους, οκτώ μέρες για μονογονεϊκές οικογένειες και δέκα για πολυτέκνους.
  • Απόσπαση βάσει συμφώνου συμβίωσης: Το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να να χρησιμοποιηθεί για απόσπαση υπαλλήλου ώστε να υπηρετήσει στην ίδια περιοχή με τον/την σύντροφό του. Αυτό μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για συζύγους.  Σε περίπτωση που ο συμβίων ή σύζυγος είναι υπάλληλος ορισμένου χρόνου, τότε και η απόσπαση του συντρόφου του δε θα υπερβαίνει αυτό τον χρόνο. 
  • Κάλυψη οργανικών θέσεων μέσω κινητικότητας: Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να συμμετέχουν στην κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω της κινητικότητας, εάν δεν υπάρχουν ανάλογα αιτήματα μόνιμων υπαλλήλων ή οι αιτούντες δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
  • Μεταπτυχιακά ανεξαρτήτως ηλικίας: Καταργείται το όριο ηλικίας των 45 ετών για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  • Ειδική διάταξη πρόσληψης για κωφούς και τρίτεκνους: Άτομα με βαρηκοΐα ή κώφωση και αφού έχουν αναπηρία από 50% και άνω προσλαμβάνονται χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός αν η γνώση της καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν.
  • Αυτεπάγγελτος έλεγχος για πιθανό κώλυµα διορισµού: Η εγκύκλιος προβλέπει αυτεπάγγελτο έλεγχο από την υπηρεσία για πιθανό κώλυμα διορισμού. Ως τέτοιο ορίζεται η απόλυση από το Δημόσιο λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης η λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Share.

Comments are closed.