Κανελλάκης Κωνσταντίνος: Αν και η μελέτη για τα έργα της Μάνδρας παραλήφθηκε το 2014 το έργο δημοπρατήθηκε το 2018

0

Παρέμβαση για το θέμα των έργων στη Μάνδρα Αττικής και τις ευθύνες της περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, κάνει ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Σγουρού, Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής, Κωνσταντίνος Κανελλάκης.
Ο κ. Κανελλάκης, ως μέλος της της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής την περίοδο 2011-2014, παραθέτει το ιστορικό της μελέτης για τη Μάνδρα, η οποία – όπως ισχυρίζεται – ενώ παραδόθηκε στην κ. Δούρου το 2014, τελικώς το έργο δημοπρατήθηκε το 2018.
Το εν λόγω ιστορικό που, όπως τονίζει ο κ. Κανελλάκης, διαψεύδει την κ. Δούρου και έχει ως εξής:

  1. Με τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των αντιπλημμυρικών στην Περιφέρεια Αττικής στις 22-10-2011(επί θητείας Γ. Σγουρού).
  2. Με την υπ. αριθ. 884/13-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (επί θητείας Γ. Σγουρού) ανατίθεται η εκπόνηση μελέτης της εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτησης χείμαρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου προϋπολογισμού 588.327,45€.
  3. Με τη υπ. αριθμ.Φ11/5091/13/02-07-2014 Απόφαση (επί θητείας Γ. Σγουρού) γίνεται η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.Στις1-9-2014 η κα Δούρου αναλαμβάνει ως Περιφερειάρχης Αττικής
  4. Η μελέτη παραδίνεται στην κα Δούρου έτοιμη, ώριμη προς υλοποίηση ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και συγκεκριμένα παραλαμβάνεται με τη με αρ. 2133/22-10-2014(ΑΔΑ: Ω82Π7Λ7-8ΨΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  5. Με την απόφαση αυτή εγκρίνονται συνολικά: η Τοπογραφική Μελέτη, η Κτηματολογική Μελέτη, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη, η Μελέτη Οριοθέτησης, τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Ανάλυση Κόστους Οφέλους και τα Σχέδια και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.
  6. Αν και η μελέτη παραλήφθηκε το 2014το έργο δημοπρατήθηκε το 2018

Τα συμπεράσματα δικά σας!

Share.

Comments are closed.