Δημοκρατική Συνεργασία Π.Ε.: Η αδικία σε βάρος των στρατευμένων αναπληρωτών πρέπει να σταματήσει! Ίδια δικαιώματα σε όλους!

0

Ο θεσμός της αναπλήρωσης ο οποίος έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας των πολιτικών λιτότητας που έχουν πλήξει και τον χώρο της εκπαίδευσης, δημιουργεί εκπαιδευτικούς πολλών ταχυτήτων και διαφορετικών εργασιακών δικαιωμάτων.
Το θέμα έχει αναδειχθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά ακόμα υπάρχουν αδικίες οι οποίες ούτε καν έχουν αναφερθεί και αφορούν εκπαιδευτικούς που, ενώ έχουν όλες τις προϋποθέσεις, δεν προσλαμβάνονται, όπως οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, οι οποίοι έχουν μεν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, κατατάσσονται, όμως, στο τέλος του οικείου πίνακα.
Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία, μπορούν να επανενεργοποιήσουν την αίτησή τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποκλειστικά εντός δεκαπέντε ημερών από την απόλυσή τους από τον στρατό. Θα πρέπει, όμως, η εγγραφή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών να γίνεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και όχι στο τέλος των πινάκων εκμηδενίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την όποια πιθανότητα πρόσληψης.

Όπως είναι γνωστό, η στρατιωτική θητεία για τους άντρες δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση και η άρνηση συνιστά βαρύ ποινικό αδίκημα. Στη βάση ποιας λογικής λοιπόν, ενώ ένας νέος στρατεύεται υποχρεωτικά και υπηρετεί την Πατρίδα στις εσχατιές της, ταυτόχρονα η ίδια η Πατρίδα ουσιαστικά τον αποκλείει από τις επόμενες προσλήψεις;
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρεί πως υπάρχει μια κατάφωρη αδικία. Γι’ αυτό ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να την αποκαταστήσει τοποθετώντας τους στρατευμένους εκπαιδευτικούς με την κανονική σειρά τους στον πίνακα αναπληρωτών και όχι τελευταίους, έτσι ώστε, όταν απολυθούν, να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης.

Share.

Comments are closed.