Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κάνει πίσω για την πλειοψηφία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

0

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν από τους δημοσίους υπαλλήλους στην προσπάθεια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης να καταργήσει την  αρχή της πλειοψηφίας και της δημοκρατίας στη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, το υπουργείο έκανε πίσω. Συγκεκριμένα με διευκρινιστική δήλωση ξεκαθαρίζει ότι η επίμαχη διάταξη του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα παραμένει ως έχει.

Διαβάστε τη σημερινή διευκρινιστική δήλωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
«Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Στις 12 Δεκεμβρίου 2018, σε συνέντευξη Τύπου, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα  Ξενογιαννακοπούλου, παρουσίασε τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε την ίδια μέρα σε δημόσια διαβούλευση και στάλθηκε και στην ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο του διαλόγου με τους φορείς.
Όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα που επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ,  με την από 3
ης Ιανουαρίου 2019 ανακοίνωσή της για τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αποσαφηνίζεται ότι έχουν ήδη γίνει στο αρχικό κείμενο οι αναγκαίες βελτιώσεις και πλέον η διάταξη έχει ως εξής:
«Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του».
Συνεπώς, ισχύει η πάγια ρύθμιση του Νόμου 2690/1999, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών

Share.

Comments are closed.