Νέο βιβλίο με τίτλο: Η παιδική κατάθλιψη και η αντιμετώπισή της στο σχολικό περιβάλλον

0

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, για εκπαιδευτικούς, σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί και γονείς, των Γιώργου Κλεφτάρα και  Δημήτρη Αλεξόπουλου, με τίτλο «Η παιδική κατάθλιψη και η αντιμετώπισή της στο σχολικό περιβάλλον».
Το βιβλίο προσεγγίζει και προσπαθεί να δώσει λύσεις σε ένα διαχρονικό φαινόμενο, που όμως παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στις μέρες μας,  και δεν είναι άλλο από την παιδική κατάθλιψη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Σήμερα, σε αντίθεση με τα παλαιότερα χρόνια, τα ερευνητικά δεδομένα συγκλίνουν στην άποψη πως τα παιδιά βιώνουν κατάθλιψη και μάλιστα εκδηλώνουν τα ίδια συμπτώματα με τους ενήλικες, με μικρές όμως διαφοροποιήσεις λόγω του αναπτυξιακού  τους σταδίου. Σε σχετικές έρευνες διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, έχει βρεθεί πως τα ποσοστά της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας των παιδιών παρατηρούνται αυξημένα.

Στο βιβλίο αυτό προτείνεται μια ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς (αφού πρώτα εκπαιδευτούν σχετικά), σχολικούς ψυχολόγους και ειδικούς που ασχολούνται με τα παιδιά, με σκοπό την αντιμετώπιση της ήπιας ή μέτριας καταθλιπτικής συμπτωματολογίας των παιδιών ηλικίας 9 έως 14 ετών και βασίζεται κυρίως στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και την Προσωποκεντρική Προσέγγιση.
Το περιεχόμενο του βιβλίου οργανώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην περιγραφή της κατάθλιψης στους ενήλικες και στα παιδιά, με έμφαση στον εννοιολογικό προσδιορισμό της, τη συμπτωματολογία, τα επιδημιολογικά στοιχεία, τη συννοσηρότητα, τα σύγχρονα ταξινομικά συστήματα της διαταραχής, την αναπτυξιακή πορεία της, την αιτιολογία, την αξιολόγηση, τις ψυχολογικές θεωρίες για την παιδική κατάθλιψη και την θεραπευτική της αντιμετώπιση. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στον τρόπο που εμφανίζονται τα καταθλιπτικά συμπτώματα των παιδιών στον χώρο του σχολείου, στη διάκριση και την αναγνώρισή τους από τους εκπαιδευτικούς και κυρίως (επικεντρώνεται) στην αναλυτική περιγραφή της ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης που προτείνεται, η οποία υλοποιείται σε επίπεδο:
α) μαθησιακής διαδικασίας,
β) συναισθημάτων,
γ) σκέψεων,
δ) συμπεριφοράς και
ε) συνεργασίας με την οικογένεια.
Η παρέμβαση αυτή, διάρκειας 20 έως 22 διδακτικών ωρών, δοκιμάστηκε πιλοτικά από τους συγγραφείς σε μαθητές του ανωτέρω ηλικιακού σταδίου και διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητά της, τόσο σε επίπεδο καταθλιπτικής συμπτωματολογίας όσο και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών.
Στόχοι της συγγραφής του παρόντος βιβλίου είναι η παρέμβαση που προτείνεται να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο – στα χέρια των εκπαιδευτικών και των ειδικών που ασχολούνται με το παιδί, καθώς και των γονέων- για την αναγνώριση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής κατάθλιψης (καταθλιπτικής συμπτωματολογίας), καθώς και για την ενίσχυση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας των παιδιών.
Επιθυμία των συγγραφέων είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει πηγή γνώσης για όλους αυτούς που θα το μελετήσουν και θα το εφαρμόσουν στην πράξη. Προπάντων, όμως, να αποτελέσει αφετηρία και προβληματισμό, ώστε να δοθεί περαιτέρω έμφαση στους συναισθηματικούς και τους ψυχοκοινωνικούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διδασκαλίας, πεδίο που χρήζει περαιτέρω προσέγγισης και διαλόγου μεταξύ των φορέων και των ειδικών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και το παιδί.

Σύντομο Βιογραφικό των συγγραφέων
Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος είναι εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική θέση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής. Σπούδασε στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Μαρασλείου Διδασκαλείου, έχει εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, είναι κάτοχος MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Υπ. Διδάκτωρ Ψυχολογίας. Έχει 26 έτη διδακτική εμπειρία στο σχολείο και είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, βιβλίων και σχολικών εγχειριδίων, με αρκετές ετεροαναφορές στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Εποπτεύει τις πρακτικές ασκήσεις και τις παρεμβάσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της παιδαγωγικής ψυχολογίας σε παιδιά με μαθησιακές και άλλου τύπου δυσκολίες (συναισθηματικές, συμπεριφορικές κ.λπ.). Ταυτόχρονα, κάνει μαθήματα ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών. Έχει συντονίσει για αρκετά χρόνια σχολές γονέων και έχει σημαντικό συμβουλευτικό έργο σε φοιτητές, μαθητές και ενήλικες. Διατέλεσε επί τετραετία σχολικός σύμβουλος. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γονεϊκότητα και στον ρόλο της στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, στα θετικά συναισθήματα, τις αγχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη σε παιδιά και νέους, καθώς και σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά με συναισθηματικές και άλλες δυσκολίες. Μιλά άριστα αγγλικά (κάτοχος proficiency) και ασχολείται με τη μουσική και την κλασσική κιθάρα.

Γιώργος Κλεφτάρας
Ο Γιώργος Κλεφτάρας είναι καθηγητής «Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, και Διευθυντής: α) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» και β) του «Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση», στο οποίο λειτουργεί «Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών», υπεύθυνη για τη ψυχολογική στήριξη όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπούδασε Ψυχολογία και Εργοθεραπεία. Οι διδακτορικές του σπουδές είναι στην Ψυχοπαθολογία και τη Διαφορική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο «Paris-X-Nanterre» της Γαλλίας. Είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων: (α) Μ.Α. στην Εφαρμοσμένη (Συμβουλευτική) Ψυχολογία του Πανεπιστημίου «Moncton» του Καναδά, (β) D.E.A. στην Πειραματική Ψυχολογία (Μεθοδολογία Κλινικής Ψυχολογίας) του Πανεπιστημίου «Paris-X-Nanterre» της Γαλλίας, (γ) D.U.S.R. στην Αποκατάσταση του Πανεπιστημίου «Paris XII-Val De Marne» της Γαλλίας.
Έχει σημαντικό συμβουλευτικό και ψυχοθεραπευτικό έργο. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος έκδοσης της σειράς «Σύγχρονα Ψυχολογικά Θέματα» στις εκδόσεις «Πεδίο» και αξιολογητής άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά όπως: «Child Development», «European Journal of Psychological Assessment», «The Gerontologist», «Hellenic Journal of Psychology», «Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας» κ.λπ. Έχει επίσης διατελέσει αξιολογητής των βιβλίων της σειράς «Psychologie Clinique et Psychopathologie» των εκδόσεων «Presse Universitaire de Grenoble» στη Γαλλία και επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς «Κλινική–Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία–Ψυχοθεραπεία» στις εκδόσεις «Ατραπός».
Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Κρήτης, Αθήνας, Αιγαίου καθώς και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και έχει συμμετάσχει σε πολλά επιχορηγούμενα ερευνητικά, εφαρμοσμένα–παρεμβατικά και εφαρμοσμένα–εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλές ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, εμφανίζονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και έχουν γίνει σ’ αυτές πάνω από 360 ετεροαναφορές στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.

Share.

Comments are closed.