ΦΕΚ για την επιλογής και τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό 4424/5-10-2018/Τεύχος Β’ η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Με βάση την ΥΑ έχουμε τα εξής αξιοπρόσεκτα στοιχεία:

  • Η διαδικασία αρχίζει τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  • Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. που υπηρετούν αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ.
  • Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους.
  • Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματος του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης.
  • Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. 

Δείτε αναλυτικά η υπουργική απόφαση όπως είναι δημοσιευμένη στο ΦΕΚ

Share.

Comments are closed.