Νίκος Αποστολόπουλος: Επιχειρηματικότητα και στόχοι αειφόρου ανάπτυξης

0

Ένα εναλλακτικό μονοπάτι ανάπτυξης. Ένας συλλογικός τόμος ομάδας πανεπιστημιακών μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Αποστολόπουλος με καταγωγή από το Βλάση Μεσσηνίας (Nikolaos Apostolopoulos , Haya Al-Dajani , Diane Holt , Paul Jones , Robert Newbery), με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και στόχοι αειφόρου ανάπτυξης» επιχειρεί να ρίξει φως σε αυτό το μονοπάτι. Μπορείτε να το βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.emeraldinsight.com/…/bo…/10.1108/S2040-724620188
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το βιβλίο αυτό διερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρηματικότητας και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 
Οι υπάρχουσες γνώσεις μας για τον τρόπο με τον οποίο η επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο η υλοποίησή τους μπορεί να μετατρέψει τις επιχειρήσεις είναι περιορισμένες. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η πρόσφατη δρομολόγηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι ταχέως αναπτυσσόμενες και μεταβαλλόμενες παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει τη μηχανή για τη μετατροπή του κόσμου μας και την υπέρβαση της ποικιλίας αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων. 
Πέρα από τη λογική αυτού του βιβλίου παρουσιάζεται η οργάνωση και η δομή του βιβλίου. 
Όλα τα κεφάλαια παρουσιάζονται και τα κύρια σημεία τους επισημαίνονται. 
Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, οι συντάκτες παρέχουν συνοπτικές παρατηρήσεις, μελλοντικές ερευνητικές οδούς και πολιτικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτό το συλλογικό όγκο.

Share.

Comments are closed.