Αγροτικός Συνεταιρισμός: Καταγγελίες παραγωγών ακτινιδίου για παρεμπόδιση εξαγωγών και προστασία τους Καρτέλ

0

Πολύ μεγάλες αντιδράσεις, που έχουν πάρει τη μορφή καταγγελιών, μέσω επίσημων ανακοινώσεων αγροτικών συνεταιρισμών, από τους παραγωγούς ακτινιδίων που κατηγορούν την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πως εμποδίζει την εξαγωγή ακτινιδίων από τους παραγωγούς και προστατεύει το εγχώριο καρτέλ ακυρώνοντας κοινοτικές οδηγίες!
O Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής, Εμπορίας, Διακίνησης & Εξαγωγής Ακτινιδίων Δ. Αρταίων «ΠΥΡΡΟΣ», που παρεμπιπτόντως αριθμεί πολλά μέλη και στον γειτονικό νομό Αιτωλοακαρνανίας, καταγγέλλει ούτε λίγο, ούτε πολύ, πως οι ρυθμίσεις που προωθούνται την τελευταία διετία σε σχέση με την εμπορία και τη διακίνηση του ακτινίδιου, εξυπηρετούν συγκεκριμένα καρτέλ εμπόρων και έχουν σαν σκοπό την συμπίεση της τιμής του ακτινιδίου.
Για το εν λόγω ζήτημα πάντως την Πέμπτη οι παραγωγοί έχουν ραντεβού για ακρόαση με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στον ορθολογισμό της νομοθεσίας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις απόψεις μας για την εν λόγω υπό διαβούλευση Υ.Α.
Θεωρούμε άκαιρη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διαβούλευσης, ψήφισης και έναρξης εφαρμογής της Υ.Α. σχετικά με τη Ρύθμιση Θεμάτων Εμπορίας και Διακίνησης των ακτινιδίων, διότι ήδη έχει ξεκινήσει η περίοδος συγκομιδής πρόωρων ποικιλιών και έχουν συμφωνηθεί ήδη οι εμπορικές συμφωνίες ποσοτήτων για τις άλλες ποικιλίες (Soreli, Hayward) σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για την εμπορία και εξαγωγή ακτινιδίων Υ.Α. 72/109346 (ΦΕΚ Β’ 3710/20/10/2017), για την εμπορία του 2018.
Διαφωνούμε με το άρθρο 4 περί συσκευασιών που να μην υπερβαίνουν τα 20 κιλά διότι:
α. Δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Εφαρμόζεται αποκλειστικά για το ακτινίδιο χωρίς να προβλέπεται για κανένα άλλο φρούτο που παράγεται στην Ελληνική Επικράτεια, το μέσο συσκευασίας του.
γ. Σε καμία χώρα της Ε.Ε. τα αγροτικά προϊόντα δεν διακινούνται, δεν μεταφέρονται και δεν εξάγονται σε συσκευασίες μικρότερες των 20 κιλών, παρά μόνο πριν τοποθετηθούν στα ράφια του λιανικού εμπορίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος εισαγωγής φρούτων από την Ελλάδα προς τη χώρα τους, κόστος που μετακυλύεται στον Έλληνα παραγωγό και ουσιαστικά μειώνει τις ποσότητες Εξαγωγής.
δ. Τη περσινή εξαγωγική περίοδο 2017, σημείωσε σημαντική αύξηση η εξαγωγή ακτινιδίων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥπΑΑΤ και υπήρξε η υψηλότερη τιμή ανά κιλό για τον Έλληνα παραγωγό της τελευταίας δεκαετίας. Με αυτόν τον τρόπο και τους περιορισμούς στραγγαλίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργούνται καταστάσεις που δεν εφαρμόζονται σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε., με απόρροια τη μείωση των ποσοτήτων εξαγωγής, την πτώση των τιμών για τον παραγωγό και αδιάθετα προϊόντα που θα μείνουν στα κτήματα αφού οι υποδομές ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης στη χώρα μας επαρκούν μόνο για το 60% της ετήσιας παραγωγής.
ε. Καθώς ο περιορισμός της συσκευασίας για εξαγωγή στα 20 κιλά δεν τεκμηριώνεται από πουθενά, δεν αναφέρεται σε καμία νομοθεσία από τις υπόψη διατάξεις και δεν εφαρμόζεται στην Ε.Ε., για κανένα φρούτο, γίνεται ανασταλτικός παράγοντας για τον προγραμματισμό μακροχρόνιων επενδύσεων σε συγκεκριμένες υποδομές και τη σύναψη σοβαρών εμπορικών συμφωνιών.
στ. Η παρ. 3 του άρθρου 4 έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 1 και τη παρ. 2 του ίδιου άρθρου αφού αναφέρει ότι δεν υπάρχει περιορισμός για τα υλικά συσκευασίας στα ακτινίδια που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες. Είναι σαφές ότι το ΥπΑΑΤ έχει αποκλειστικό πρόβλημα με τις ποσότητες ακτινιδίων που εξάγονται και μόνο, κατάσταση που θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και των παραγωγών άλλων χωρών.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΠΥΡΡΟΣ ήδη έχει συνάψει συμφωνίες για την φετινή περίοδο με εταιρίες του εξωτερικού, με καθορισμένο τρόπο διακίνησης και εξαγωγής για τουλάχιστον 12.000 τόνους ακτινιδίων από το Νομό της Άρτας με στόχο την υψηλή τιμή στον παραγωγό κάτι που έχει αποδειχθεί την τελευταία τριετία, που ξεκίνησε η δραστηριοποίηση του Συνεταιρισμού στην Άρτα. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο μέτρο, σε αυτή τη χρονική στιγμή δημιουργεί ανεπανόρθωτες οικονομικές ζημιές τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την Εθνική οικονομία αλλά και προβλήματα αξιοπιστίας στους συνεργάτες.
Ζητάμε:
την άμεση απόσυρση του άρθρου 4 από το προσχέδιο της Υ.Α. που βρίσκεται σε διαβούλευση.
την επανεξέταση της Υ.Α. διότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα στη διακίνηση, εμπορία και εξαγωγή ακτινιδίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο προσχέδιο.
Οποιαδήποτε εφαρμογή νομοθεσίας να μην αντίκειται στους κανόνες της Ε.Ε. και να εφαρμόζεται από την επόμενη περίοδο συγκομιδής μετά τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μια μερίδας αυτών.
Παρακαλώ να επιληφθείτε του θέματος και να επανεξεταστεί η θέση του ΥπΑΑΤ, αφού ο στόχος όλων μας είναι η εξωστρέφεια και το κέρδος των πολλών, αφήνοντας στο παρελθόν κατευθυνόμενες καταστάσεις και παθογένειες

Share.

Comments are closed.