Επιστολή των Σχολικών Συμβούλων προς το υπ. Παιδείας για τις “νέες δομές” ΠΕΚΕΣ και ΚΕΣΥ

0

Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου παρουσιάζει τους οκτώ λόγους για τους οποίους δεν θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν οι “νέες δομές” και ζητά παράταση της θητείας των Σχολικών Συμβούλων.
«Σήμερα 3 Σεπτέμβρη ανοίγουν τα Σχολεία και ξεκινάει η σχολική χρονιά, δυστυχώς με μεγάλα προβλήματα σε επίπεδο στελεχών τόσο στο Καθοδηγητικό και Επιστημονικό επίπεδο όσο και στο Διοικητικό επίπεδο», τονίζει η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), με επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, και συνεχίζει:

«ΟI «νέες δομές» ΠΕΚΕΣ και ΚΕΣΥ που θα   αντικαταστήσουν τις δομές των Σχολικών Συμβούλων και των ΚΕΔΔΥ που  καταργήθηκαν, όχι μόνο δεν είναι έτοιμες αλλά συμβαίνουν και τα εξής για πρώτη φορά στην Εκπαίδευση:
1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) που θα στελεχώσουν τα ΠΕΚΕΣ δεν έχουν ακόμα επιλεγεί εν μέσω πολλών ζητημάτων και διαφοροποιημένων ερμηνειών από τα 13 Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής που οδηγούν σε συγκρουόμενες αποφάσεις για τις ίδιες ακριβώς περιπτώσεις. Στην καλύτερη περίπτωση οι διαδικασίες επιλογής που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν αρχές Οκτώβρη, αλλά όχι για όλους τους ΣΕΕ, αφού θα πρέπει στη συνέχεια να επαναπροκηρυχθούν θέσεις ακόμα και σε βασικές ειδικότητες Μαθηματικών και Φυσικών για τις οποίες δεν υπήρξε καμιά αίτηση εκπαιδευτικού.
2. Η διαδικασία επιλογής των στελεχών για τα ΚΕΣΥ δεν έχει καν ξεκινήσει. Στη καλύτερη περίπτωση η ολοκλήρωση αυτών των επιλογών ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Δεκέμβρη.
3. Οι χώροι στέγασης και λειτουργίας των νέων παραπάνω δομών δεν υπάρχουν ακόμα.
Ο νόμος λοιπόν ορίζει σαφώς ότι στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί όχι μόνο η επιλογή των στελεχών στα ΠΕΚΕΣ, στα ΚΕΣΥ και στα τμήματα πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018, τότε πρέπει ο ΥΠΠΕΘ να δώσει παράταση (για μία μόνο φορά) έως και τον Φεβρουάριο του 2019.
4. Δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και σύμφωνα με το Άρθρο 11 (ν.4547/2018) υπάρχει διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.
5. Δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 18 (ν.4547/2018) ενιαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζονται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους
6. Δεν έχουν καθορισθεί τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών (άρθρο 18/& α/ν.4547/2018).
7. Είναι προφανές ότι μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη στελέχωση των ΠΕΚΕΣ & ΚΕΣΥ δεν είναι δυνατόν να προκύψουν οι προβλεπόμενοι από το νόμο οργανωτικοί συντονιστές και προϊστάμενοι αντίστοιχα κι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τον Δεκέμβρη 2018.
8. Στο επίπεδο των στελεχών διοίκησης, μετά την επιλογή των στελεχών για τα ΠΕΚΕΣ και τα ΚΕΣΥ, δηλαδή περίπου τον Δεκέμβρη 2018 και σύμφωνα με το νόμο 4547/2018 θα πρέπει να ξεκινήσουν οι κρίσεις, των Περιφερειακών Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Διευθύνσεων καθώς, των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, πράγμα ιδιαίτερα αισιόδοξο.
Από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι το νέο σύστημα σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει πριν τον Φεβρουάριο του 2019 που τίθεται στον ίδιο παραπάνω νόμο ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των κρίσεων και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:
Α. Οι «νέες» δομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα αποτελεσματικά, γιατί υπάρχουν μεγάλες συνέργειες μεταξύ τους
Β. Το πρόταγμα πρέπει να είναι η σωστή υποστήριξη των μαθητών και των κηδεμόνων τους, των Σχολικών Μονάδων και των Συνάδελφων Εκπαιδευτικών και όχι οι αποσπασματικές και ελλιπείς «λύσεις» οι οποίες θα απαξιώσουν περεταίρω τόσο την δημόσια Εκπαίδευση αλλά και αυτές τις ίδιες «νέες υποστηρικτικές δομές»
Γ.Το άρθρο 20 & 10 του ν.4547/2018 ορίζει:
« Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.»
Δ. Ο νόμος λοιπόν ορίζει σαφώς ότι στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί όχι μόνο η επιλογή των στελεχών στα ΠΕΚΕΣ, στα ΚΕΣΥ και στα τμήματα πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018, τότε πρέπει ο ΥΠΠΕΘ να δώσει παράταση (για μία μόνο φορά) έως και τον Φεβρουάριο του 2019.
Εξάλλου, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να αλλάζει ένα ολόκληρο σύστημα καθοδήγησης, εποπτείας και διοίκησης στο μέσον ενός διδακτικού έτους και γι’ αυτό,
Ε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
ΖΗΤΑΜΕ,
Να δοθεί η προβλεπόμενη από τον πρόσφατο νόμο 4547/2018 παράταση λειτουργίας των υπαρχόντων δομών, για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι επιλογές και να στελεχωθούν πλήρως οι νέες δομές ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ & ΤΠΕ.»

Share.

Comments are closed.