Νίκος Φασφαλής: Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση Ιουλίου του ΚΥΣΠΕ

0

Σας ενημερώνω ότι στη σημερινή συνεδρίαση, 31/7/2018, στο Υπουργείο Παιδείας το ΚΥΣΠΕ:

  1. Εξέτασε και προχώρησε στην ικανοποίηση ή απόρριψη των αιτήσεων εκπαιδευτικών, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
  2. Εξέτασε, εισηγήθηκε την ικανοποίηση 18 αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Εξέτασε τα θέματα που αφορούν αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε δομές Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2018-2019 και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το ίδιο σχολικό έτος (μόνο ενστάσεις και διορθώσεις) και διαμόρφωσε σχετική πρόταση. Ό,τι άλλο αφορά το θέμα των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (β’ φάση) θα συζητηθεί το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου και με την έναρξη του σχολικού έτους.
  4. Επικύρωσε τον διπλανό πίνακα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019.
  5. Ενέκρινε την αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις (μέσω του Ε.Σ.Κ.), σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. που είχαν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο προϋποθέσεις.

Καθώς, επίσης, εξέτασε και εισηγήθηκε για όλα τα υπόλοιπα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που σας είχα ανακοινώσει.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner