Έγγραφο του υπ. Παιδείας για τους χωρισμένους γονείς που ζητούν στοιχεία των παιδιών τους από τα σχολεία

0

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με το δικαίωμα του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια των παιδιών αλλά ασκεί το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας, να ενημερώνεται για τη σχολική κατάσταση του παιδιού-μαθητή. Οι διευκρινίσεις έγιναν σε συνάφεια με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 10645/ΓΔ4/2018) με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», στην έκδοση της οποίας είχε συμβάλει ο Συνήγορος με την υποβολή προτάσεων.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ο γονέας, που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου,αλλά  συν ασκεί   τη  γονική  μέριμνα αυτού, δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/κης μαθητή/τριας, καθώς   δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο» κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης
Με αυτό τοπ δεδομένο το υπουργείο Παιδείας με νέο έγγραφο επισημαίνει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εγκύκλιος του 2010, με την οποία έδινε ρητή εντολή στους Διευθυντές των σχολείων να μην απαγορεύουν τους «χωρισμένους» γονείς ,που δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους, να επισκέπτονται τα σχολεία για να ρωτούν τους καθηγητές και δασκάλους για την πρόοδο τους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «για την περίπτωση που δικαστική απόφαση θέτει όρους για την υλοποίηση της επικοινωνίας (όπως σε περίπτωση που επιβάλλεται η παρουσία του άλλου γονέα ή κοινωνικού λειτουργού) η υποχρέωση συμμόρφωσης προς αυτήν επιβάλλει , προκειμένου Να επιτραπεί η επικοινωνία στο χώρο του σχολείου , να εξεταστεί από τους εκπαιδευτικούς εάν πληρούνται οι παραπάνω όροι».

Δείτε επίσης:

  1. Εγκύκλιος υπουργείου παιδείας του 2010 γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαξευγμένοι
  2. Διευκρινίσεις για την πρόσβαση χωρισμένων γονέων σε στοιχεία της σχολικής κατάστασης των παιδιών από το Συνήγορο του Πολίτη
  3. Επιστολή Συνήγορου τιου Πολίτη στο Υπουργείου Παιδείας
  4. Απάντηση Υπουργείου Παιδείας

 

Share.

Comments are closed.