1,15 εκατ. συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη πείνας μόλις 364 ευρώ μεικτά!

0

Αποκαλυπτικά είναι για μια ακόμα φορά τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος για το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων στην Ελλάδα των μνημονίων.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα Ήλιος για τον Μάρτιο του 2018 κύρια σύνταξη μέχρι 500 ευρώ εισέπραξαν 1.157.539 συνταξιούχοι, με το μέσο όρο να φτάνει μόλις στα 364 ευρώ μικτά το μήνα! Από αυτές τις συντάξεις οι 611.445 είναι συντάξεις γήρατος με μέσο όρο αποδοχών τα 372,33 ευρώ, 396.341 είναι οι συντάξεις λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας) με 334,11 ευρώ μέσες αποδοχές,143.649 είναι οι αναπηρικές συντάξεις με μέσο όρο 386,65 ευρώ, ενώ 5.940 είναι λοιπές συντάξεις με μέσες αποδοχές . (Πίνακας 1)
Τα δεδομένα για τους χαμηλοσυνταξιούχους (κάτω των 500 ευρώ) γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, αν συνυπολογιστεί και η απώλεια ή δραστική μείωση του ΕΚΑΣ που υπέστησαν το 2018 δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, το οποίο ΕΚΑΣ θα καταργηθεί οριστικά μετά το 2019.
Χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι το Δεκέμβριο του 2017 οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) έφτασαν στις 233.589, με τη μηνιαία δαπάνη να διαμορφώνεται στα 24.901.422 ευρώ. Με τη δραστική μείωση του ΕΚΑΣ, το Μάρτιο του 2018 το εν λόγω επίδομα πήραν 228.712 συνταξιούχοι, με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να εισπράττει 35 ευρώ το μήνα. (πίνακας 2)
Σε ό,τι αφορά τα συνολικά στοιχεία, το Μάρτιο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.492.712 συντάξεις, από τις οποίες 2.850.957 ήταν κύριες, 1.234.686 επικουρικές και 407.069 μερίσματα.
Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.313.932.987,78 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.
Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.582.841 άτομα. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,19€, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,93€ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,94€, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,12€.
Νέες συντάξεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 61.597.948 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.924.352 € για την πληρωμή 12.166 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 5.000.162,81€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.008.816,95€ για την πληρωμή 1.311 τροποποιητικών συντάξεων.
Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 7.602.610,57€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.161.766,88€ για την πληρωμή 2.567 προσωρινών συντάξεων.

Share.

Comments are closed.