Παληγιάννης Βασίλειος*: Οργανικά κενά στην Π.Ε. – Αναλυτικοί πίνακες ανά ειδικότητα και περιοχή

0

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τα οργανικά κενά στην Π.Ε. μετά τις μεταθέσεις ανέρχονται σε 4.402.

Αναλυτικά ανά ειδικότητα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ
Δάσκαλοι 2209
Νηπιαγωγοί 1071
Γαλλικής 14
Αγγλικής 365
Γερμανικής 12
Καλλιτεχνικών 3
Φυσικής Αγωγής 140
Θεατρικών Σπουδών 7
Μουσικής 539
Πληροφορικής 45
ΣΥΝΟΛΟ 4402

Η ύπαρξη των χιλιάδων οργανικών κενών πιστοποιεί την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.
Παρακάτω επισυνάπτονται αναλυτικά οι πίνακες των κενών ανά ειδικότητα και περιοχή μετάθεσης.

Παληγιάννης Βασίλειος είναι αιρετός ΚΥΣΠΕ με τη παράταξη της ΔΑΚΕ

Share.

Comments are closed.