Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και ο δεύτερος Τούρκος αξιωματικός

0

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, είναι και ο δεύτερος Τούρκος αξιωματικός, στον οποίο χορηγήθηκε άσυλο από την αρμόδια επιτροπή.
Το Διοικητικό Εφετείο δεν ανέστειλε τη χορήγηση ασύλου, όπως ζητούσε το αρμόδιο υπουργείο, που προσέφυγε κατά της σχετικής απόφασης της δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου.
Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό το αίτημα του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, επιβάλλοντας μια σειρά περιοριστικών όρων για λόγους ασφαλείας στο πρόσωπο του δεύτερου Τούρκου, για τον οποίο η επιτροπή ασύλου είπε ναι στη χορήγηση ασύλου
Οι όροι που αφορούν λόγους ασφαλείας, θα ισχύουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης και με βάση αυτούς  δε θα του χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα, ο τόπος διαμονής του θα είναι συγκεκριμένος σε μη δημοσιοποιούμενη διεύθυνση ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται καθημερινά στο ΑΤ διαμονής του.
Επισημαίνεται ωστόσο πως η διοίκηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο με σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία του Τούρκου με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν θα ισοδυναμούν με κράτηση.
Επιπλέον, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων το δικαστήριο δύναται ανλα πάσα στιγμή κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση.

Share.

Comments are closed.