Το 12% ή 250.000 πτυχιούχοι ΑΕΙ της χώρας μας εργάζεται στο εξωτερικό

0

Σε περισσότερους από 250.000 υπολογίζονται οι Έλληνες επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.
Σε περισσότερους από 250.000 υπολογίζονται οι Έλληνες επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αριθμός που αντιστοιχεί στο 12% των πτυχιούχων της χώρας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσίασε ενώπιον της ειδικής μόνιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, ο Θεολόγος Λαμπριανίδης, γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ο οποίος είχε κληθεί να ενημερώσει την επιτροπή για τις «προϋποθέσεις αναστροφής του brain drain και των νεομεταναστών».
«Επιδίωξη μας δεν είναι απλά να περιορίσουμε τη φυγή, αλλά κατά το δυνατόν, να έχουμε και επιστροφή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο έχει φύγει. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι φαινόμενο της κρίσης, αλλά φαινόμενο που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, ήδη από τη δεκαετία του 70, αλλά στην περίοδο της κρίσης πήρε εκρηκτικές διαστάσεις», είπε ο κ. Λαμπριανίδης και ενημέρωσε τους βουλευτές: «Σήμερα εκτιμάται ότι είναι πάνω από 250.000 οι επιστήμονες οι οποίοι ζούνε και εργάζονται στο εξωτερικό, είναι δηλαδή, περίπου το 12% των πτυχιούχων της χώρας. Αυτό οφείλεται στην αναντιστοιχία που υπάρχει, μεταξύ προσφοράς και ζήτησης επιστημόνων στην ελληνική οικονομία και ο λόγος αυτής της αναντιστοιχίας, βρίσκεται στο γεγονός ότι η ελληνική οικονομία είναι προσανατολισμένη να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, άρα δεν δημιουργείται υψηλή ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό».
Όπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο φαινόμενο του brain drain, η απάντηση σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο είναι η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική για την αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος και μετακίνηση στην οικονομία της γνώσης.
Βραχυπρόθεσμα όμως και μεσοπρόθεσμα, πρέπει να προχωρήσουν δράσεις για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας με υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, υποτροφίες για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες, στήριξη νέων ερευνητών με ερευνητικά προγράμματα. Για την ανάσχεση του φαινομένου θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, με δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των νεοφυών επιχειρήσεων, της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια.
Πόσο κοστίζει η φυγή των επιστημόνων;
Από τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2015 προκύπτουν τα εξής: 

  • 508 ευρώ ανά έτος είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για εκπαίδευση στον οικονομικό ενεργό πληθυσμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για ιδιαίτερα ξένες γλώσσες ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς απόδειξη.
  • 347 ευρώ ανά μαθητή ετησίως είναι η δαπάνη του κράτους για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση Μαζί με την ιδιωτική δαπάνη για εκπαίδευση ανέρχεται σε 2.855 ευρώ ανά μαθητή/έτος
  • 164 ευρώ  είναι η μέση ετήσια δαπάνη για τη δωδεκαετή φοίτησή του σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • 571 ευρώ είναι η μέση δαπάνη φοιτητή στα ΑΕΙ
  • 855 ευρώ είναι η μέση δαπάνη για κάθε πτυχιούχο λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο μέσος χρόνος αποφοίτησης στα ΑΕΙ είναι πέντε χρόνια.
  • 019 ευρώ είναι το κόστος για έναν επιστήμονα με βάση τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες σε τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες
  • 15,3 δισ. μας στοίχισε η φυγή επιστημόνων την περίοδο 2008-2016
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner