ΣτΕ: Οι μετανάστες που έχουν ζητήσει άσυλο, θα κινούνται ελεύθερα στη χώρα

0

«ΟΧΙ» στον περιορισμό κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται σε hot spot κυρίως στα νησιά της χώρας, είπε το ΣτΕ, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι η επίμαχη απόφαση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
Δηλαδή, το πράσινο φως για την ελεύθερη κυκλοφορία αρχίζει να τρέχει από χθες για όσους πρόσφυγες έκαναν αίτηση για χορήγηση ασύλου την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης.
Αυτοί, θα μπορούν να μετακινούνται μέσα στην ελληνική επικράτεια χωρίς περιορισμούς, μέχρις ότου εκδοθεί η διοικητική απόφαση για την χορήγηση ασύλου τους, από την αρμόδια επιτροπή.
Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, κατά πλειοψηφία, έκανε δεκτή την προσφυγή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και ακύρωσε την υπ’ αριθμόν 10464/31.5.2017 απόφαση της διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με την επίμαχη απόφαση είχαν επιβληθεί περιορισμοί στις μετακινήσεις όσων προσφύγων είχαν φτάσει σε έξι νησιά της χώρας, δηλαδή στη Λέσβο, την Κω, τη Λέρο, τη Χίο, τη Ρόδο και τη Σάμο.
Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι η απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Ως κανονιστική απόφαση θα έπρεπε, αλλά δεν προέκυψε ότι είχε εκτενή αναφορά στους νόμιμους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται ο περιορισμός στη μετακίνηση των αιτούντων άσυλο εντός του ελλαδικού χώρου, μετά την εφαρμογή της δήλωσης-συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ενωσης – Τουρκίας για τις προσφυγικές ροές.
Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, η απαγορευτική απόφαση θίγει βασικά δικαιώματα των προσφύγων, αλλά επιπλέον μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για τους τόπους παραμονής λόγω της αδυναμίας διαχείρισης του μεγάλου αριθμού των προσφύγων στα εν λόγω νησιά. Για αυτό το λόγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνεκτιμώντας, αφενός το μεγάλο αριθμό των αιτούντων διεθνή προστασία και αφετέρου τις δυσχέρειες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση από την κατάσταση που θα προκύψει στα έξι νησιά από την αναδρομική ακύρωσης της απόφασης, έκρινε ότι λόγοι γενικού συμφέροντος επιβάλλουν το αποτέλεσμα της ακυρωθείσας απόφασης να αρχίσει να τρέχει από την προηγουμένη της δημοσίευσης της απόφασης του Δ’ Τμήματος.

Share.

Comments are closed.