Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τα Θρησκευτικά

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ελέγχει την ελληνική κυβέρνηση για το μάθημα των Θρησκευτικών.
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο έχουν προσφύγει γονείς και μαθητές για παραβίαση του δικαιώματός τους για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, για σεβασμό της θρησκευτικής τους συνείδησης και για πρόσβαση σε αντικειμενική, κριτική και πλουραλιστική εκπαίδευση, χωρίς κατήχηση και αποκλεισμούς με κριτήριο τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, το Πρώτο Τμήμα του ΕΔΔΑ αποφάσισε να κοινοποιήσει τις προσφυγές στην ελληνική κυβέρνηση την οποία καλεί να απαντήσει έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου του 2018 σε τέσσερις ερωτήσεις:
Οι προσφεύγοντες είχαν καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των υπουργικών αποφάσεων (σ.σ. το καλοκαίρι του 2017), το οποίο όμως ανέβαλε διαδοχικά την εξέτασή τους εντός του τρέχοντος σχολικού έτους και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση «εξάντλησης των εσωτερικών ένδικων μέσων».
Η υποχρέωση των γονέων (σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας του 2015) να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι τα παιδιά τους δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι για να απαλλαγούν από τα θρησκευτικά, όπως και η τήρηση αυτών των δεδομένων  στα αρχεία του σχολείου, καθώς και η διερεύνηση που (κατά την ίδια εγκύκλιο) θα πρέπει να διενεργήσει ο διευθυντής του σχολείου για να ελέγξει την εγκυρότητα των υπεύθυνων δηλώσεων προσβάλλει το δικαίωμα των μαθητών για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (σ.σ. της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου); 
Η υποχρέωση των γονέων να αποκαλύψουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, προκειμένου να απαλλαγούν από τα θρησκευτικά προσβάλλει το δικαίωμα των τελευταίων που κατοχυρώνεται από το άρθρο 9, δηλαδή το δικαίωμα να μην εκδηλώνουν τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους, σε συνδυασμό με το άρθρο 14;
Από την άλλη μεριά το Συμβούλιο της Επικρατείας παρέπεμψε την ίδια υπόθεση ενώπιον της Ολομέλειας του, κατόπιν αλλαγής εισηγητή, στις αρχές του Μαΐου του 2018, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο θα διεξάγει την ακρόαση επί της υπόθεσης κατά τον καθορισμένο χρόνο.

Share.

Comments are closed.