Στον αέρα η έκδοση 218.280 συντάξεων του Δημοσίου

0

Στο τέλος του μήνα, μπαίνει “λουκέτο” στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου. Αυτό σημαίνει πως τινάζεται στον αέρα η ομαλή έκδοση συντάξεων, αλλά και η εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων για τη χορήγηση αναδρομικών σε πολυάριθμες κατηγορίες ασφαλισμένων, κυρίως όσων ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα ο Ελεύθερος Τύπος, είναι σε εκκρεμότητα 218.280 συνταξιοδοτικές υποθέσεις, που δεν αφορούν μόνο στην έκδοση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας, ή θανάτου, αλλά κυρίως σε αιτήματα αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας, σε αιτήματα παραπομπής ασφαλισμένων στις επιτροπές αναπηρίας, σε επιστροφές αναδρομικών κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για διόρθωση των παράνομων κρατήσεων στις συντάξεις με αξιώσεις για επιστροφή των αναδρομικών.
Στις 30 Απριλίου καταργείται ως αυτόνομη η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου και εντάσσεται πλήρως στον ΕΦΚΑ ως απλή Διεύθυνση. Οι μέχρι τώρα τέσσερις Διευθύνσεις συντάξεων του ΓΛΚ παύουν να υφίστανται και απορροφώνται από μία Διεύθυνση του ΕΦΚΑ.
Από τη συγκεκριμένη κίνηση θα υπάρξουν άμεσα συνέπειες. Για παράδειγμα, συνολικά 218.280 συνταξιοδοτικές υποθέσεις, μένουν στον αέρα, γιατί με την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ παύει να υφίσταται και η λειτουργία των επιμέρους (4) Διευθύνσεων που ασχολούνται με τις συντάξεις του Δημοσίου. Οι, δε, υπάλληλοι που τις στελεχώνουν, έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά και όσοι μείνουν θα πρέπει να «τρέξουν» έναν όγκο υποθέσεων που δεν ήταν στο αντικείμενό τους.
Την κατάσταση και το πρόβλημα που ανακύπτει καταγράφουν τα εμπιστευτικά σημειώματα των υπηρεσιών που έχουν σταλεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και απαριθμούν τις εκκρεμότητες που ήδη χρονίζουν και τώρα θα μείνουν κυριολεκτικά στον «πάγο», με άγνωστο το χρόνο επίλυσής τους.
Στα έγγραφα που εξασφάλισε και αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» τονίζεται ότι ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων και με το νέο καθεστώς και τη διάλυση της Γενικής Διεύθυνσης οι καθυστερήσεις θα ενταθούν και είναι θέμα χρόνου να ξεσπάσουν η οργή και ο θυμός των συνταξιούχων, που ήδη διαμαρτύρονται καθημερινά στις υπηρεσίες, ενώ τα αιτήματά τους για επιστροφές παράνομων κρατήσεων υποβάλλονται με έναν μέσο ρυθμό 800 αιτήσεων τη μέρα!
Από το σύνολο των 218.280 συνταξιοδοτικών υποθέσεων που είναι σε εκκρεμότητα, οι 123.122 αφορούν αιτήματα μεταβολών όπως:
* χορήγηση επιδόματος τέκνων,
* οικογενειακό επίδομα,
* τροποποίηση αρχικής απόφασης,
* διόρθωση στοιχείων συνταξιούχου,
* διακοπή ή μείωση ποσού κ.ά.

Οι υπόλοιπες 95.158 συνταξιοδοτικές υποθέσεις αφορούν:
* στην έκδοση νέων συντάξεων,
* στην έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας,
* στην αναπροσαρμογή συντάξεων,
* στη μεταβίβαση σύνταξης θανόντος σε επιζώντα σύζυγο ή τέκνα,
* στην έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων,
* στην εφαρμογή-διευθέτηση αποφάσεων επιστροφής αναδρομικών που επιδικάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
* στην επιστροφή αναδρομικών από παράνομες μειώσεις ν. 4093 στο άθροισμα συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, που τα ζητούν οι συνταξιούχοι με βροχή αιτήσεων,
* στην έκδοση παραπεμπτικών για επιτροπές αναπηρίας (ΑΣΥΕ) μετά από εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων κ.ά

Share.

Comments are closed.