Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) για το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων

0

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) εκτιμά ότι ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων ο οποίος  γεννήθηκε το 1982 ως αποτέλεσμα των πολύχρονων αγώνων των Εκπαιδευτικών, παρά τις όποιες δυσλειτουργίες του, προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό έργο στην Εκπαίδευση.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ)
«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκτιμά ότι ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων ο οποίος  γεννήθηκε το 1982 ως αποτέλεσμα των πολύχρονων αγώνων των Εκπαιδευτικών, παρά τις όποιες δυσλειτουργίες του, προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό έργο στην Εκπαίδευση.
Πολλοί Σχολικοί Σύμβουλοι των Μαθηματικών στήριξαν και στηρίζουν μέχρι και σήμερα τις προσπάθειες της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πυκνώνοντας τις τάξεις της και συμμετέχουν καθοριστικά στη διάδοση των Μαθηματικών ιδεών. 
Σήμερα που ο θεσμός επανεξετάζεται κριτικά, εκτιμάμε πως είναι πολυτέλεια να θεωρείται αναλώσιμο τέτοιας τάξης επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό και να παροπλίζεται με ρυθμίσεις που υπολείπονται των αποδεκτών ορίων της αξιοκρατίας.
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκφράζει επιφυλάξεις για διατάξεις του νομοσχεδίου και ζητάει από το ΥΠΠΕΘ να επικρατήσουν ώριμες δεύτερες σκέψεις, προκειμένου να δοθεί αποδεκτή και βιώσιμη λύση σε συνεργασία με τους αρμόδιους εκπροσώπους του επιστημονικού φορέα των Σχολικών Συμβούλων.
Η Εκπαίδευση δεν αντέχει τις συνεχείς χωρίς επαρκή τεκμηρίωση αλλαγές, που στοχεύουν σε πρόσκαιρα οφέλη και αποσυνθέτουν την απαραίτητη ομοψυχία.
»

Share.

Comments are closed.